Beta
Lik oss på Facebook

La dagens rutetilbud mellom Kjeldebotn-Evenes bestå


Til: Nordland Fylkeskommune


Fylkesrådet i Nordland har besluttet å kutte i antall avganger til hurtigbåten mellom Kjeldebotn og Evenes. Fra dagens 7 avganger i ukedagene og 3 i helgene, vil det nye anbudskravet kun stille krav til 3 avganger i ukedagene – på morgenen, formiddagen og ettermiddagen.

I vedtaket fra fylkesrådet vil man gjøre ruten kommersiell og dermed kutte i dagens tilskudd fra 5 til 1 million kroner. I fremtiden skal ruten driftes ved at operatøren av ruten vil beholde billettinntektene i tillegg til tilskuddet fra fylkeskommunen. Operatøren står fritt til å velge hvordan rutetilbudet settes opp ellers. Det er estimert at billettinntektene for 2019 vil bli rundt 1,7 millioner kroner.

I 2019 blir det anslagsvis 11 500 reisende med båten. Mange av disse bruker båten som et reisemiddel til og fra Evenes lufthavn, men mange på sørsiden av Ofotfjorden bruker også båten til andre formål, til for eksempel sykehusbesøk, sosiale tilsetninger eller som ukes eller dagpendlere til jobb.

Ved etableringen av forsvaret på Evenes Luftstasjon, vil de positive ringvirkningene av å ha en båt over fjorden være særdeles store. Med nesten 600 ansatte og 300 vernepliktige vil det som skjer på Evenes være med på å forme regionen i årtier. Da må vi også beholde rutebåten Kjeldebotn-Evenes slik at også sørsiden av Ofotofjorden (Ballangen, Tysfjord og Hamarøy) kan få være med på denne utviklingen.

Ved å beholde rutebåten og dagens rutetilbud vil det være åpent for at forsvarsansatte kommer tilflyttende, det vil være rom for pendling i anleggsfasen og andre muligheter innen næringslivet i forbindelse med en av regionens desidert største arbeidsplasser. Ikke minst vil det være mulighet for soldater å dra nytte av sørsiden av fjorden under velferdspermisjoner.

En fremtidig utvikling av forsvaret i regionen vil være særdeles viktig for en region som ligger akterutseilt, og vil kunne bidra til bedre tilbud innen samferdsel og rekreasjon. Dette er infrastruktur man lett kan overføre til en økende turistnæring i området.

For å sikre utvikling av regionen er det viktig å beholde dagens rutetilbud. Et tilbud lar seg lett redusere, men historien viser at det ikke bestandig er like lett å snu det andre veien igjen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del La dagens rutetilbud mellom Kjeldebotn-Evenes bestå på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1187 underskrifter hittil!

Opprettet av
Timme Ellingjord
Område
Nordland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin