Lik oss på Facebook

Gjennomfør reguleringsplanen for Gjevilvassvegene – skiløype 16 uker i året!

Gjennomfør reguleringsplanen for Gjevilvassvegene – skiløype 16 uker i året!


Til: Oppdal kommunestyre

Underskriverne av dette oppropet vil på det innstendigste oppfordre Oppdal kommunestyre til å fullføre prosessen med å redde skiløypene i Gjevilvassdalen ved ikke å trekke vedtatt reguleringsplan i 13. time!

Etter en lang forhistorie vedtok Oppdal kommunestyre 22. juni 2016 reguleringsplan som sier at Gjevilvassveiene skal være skiløype fra 1. desember til og med påska. Tingretten avsa skjønn 4.oktober i år der alle erstatningskrav ble avvist, men de 115 med veirett får en engangssum på 87 000 i vederlag for avsavn av bruksrett til veien i 4 måneder – til sammen 10 millioner kroner. Kommunen har bare i år brukt 5 Mkr på prosessen, og store summer tidligere år.

Kommunestyret vedtok 29. oktober ikke å anke skjønnet. Imidlertid ba det samtidig med en stemmes overvekt (Senterpartiet – forslagsstiller, og Høyre) «kommunedirektøren om å redegjøre for prosessen rundt å trekke tilbake reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassvegene. Konsekvenser for grunneierne og kommunen ønskes utredet.» Utredningen skal foreligge til møtet 21. november.

Høyre gikk til valg på å reversere prosessen. Senterpartiet var mer ulne i valgkampen, partiets ordførerkandidat og nå ordfører Geir Arild Espnes sa i valgkampen at han i utgangspunktet respekterte den vedtatte reguleringsplanen. Forslaget fra Sp viser at sterke krefter i partiet vil det samme som Høyre. De øvrige partiene (Krf, SV, MDG og Ap) vil stå på vedtatt reguleringsplan.

Argumentene for skiløypa er mange og bør være vel kjente for kommunestyret. Vi skal likevel oppsummere dem her:

1. Løypa er sikret gjennom en grundig reguleringsprosess, stadfestet etter flere klagerunder. Det er uakseptabelt at politikere i det nye kommunestyret ønsker omkamp. Ved å trekke seg nå, vil kommunen trolig ha brukt nesten like mye penger som selve erstatningsbeløpet – til ingen nytte.

2. Utfallet av skjønnsrettssaken bekrefter i all hovedsak at vurderingene bak reguleringsplanen var riktige. Gevinsten ved å brøyte veien er ikke mulig å påvise. Noen krav er åpenbart fiktive. Beløpet til rettighetshaverne er vederlag for ekspropriasjon av en rettighet, ikke en erstatning for tap.

3. Brøytet vei vil gi en dal uten skiløype, utilgjengelig for andre enn brøyterne og de hytteeierne som er villig til å betale brøyterne dyrt for å få kjøre. Man vil ikke kunne kjøre til Gjevilvasshytta og kjøpe kanelsnurrer, om noen skulle tro det.

4. Gjevilvasshytta er en viktig del av vintertilbudet på Oppdal. Skistua, som serverer tusenvis av Oppdalinger, hytteeiere og turister, er et unikt tilbud. Gjevilvasshytta fungerer som et turmål. Brøytet vei vil føre til at dette ikke kan fungere. Det gjelder også om det blir lagt en alternativ løype i terrenget. Den vil bli for krevende, og en turløype som går langs veien vil bli mye mindre relevant. Det vil bety at Gjevilvasshytta ikke kan fortsette som skistue for skifolket på Oppdal hvis veien brøytes.

5. De fleste grunneierne i dalen - mer enn 2/3 av de 115 rettighetshaverne vil ha skiløype, ikke brøytet vei. Dette har de også gjentakende ganger over mange år sagt gjennom avstemninger på årsmøtet i veilaget.

6. Forhistorien viser at det ikke er mulig å etablere skiløype med samme kvaliteter som løypa på veien utenfor veisystemet, uten uakseptabelt store inngrep og kostnader i Oppdals vakreste seterdal. En dal Miljøverndepartementet i 2001 betegnet som en unik seterdal med av nasjonal verdi da det stoppet hytteplanene i dalen. Bilfri dal om vinteren er et gode i seg selv.

7. På grunn av horisontal tverprofil, stor bredde og slake bakker er løypa det beste lavterskeltilbudet vi har i Oppdal for de yngste, de uøvde og de eldste skiløperne. Den kan prepareres tidlig med lite snø, og tåler tining og mildvær bedre enn løyper i terrenget. Vi har ikke andre løyper som dekker dette behovet.

8. Løypenettet i dalen er «rosinen i pølsa» for Oppdal som skidestinasjon. Det betyr «ski out – ski in» for et stort antall hytter der eierne har etablert seg med løypa som en forutsetning. Ettersom andel varme senger synker, blir hytteeierne en stadig større andel av turistene i Oppdal. For mange hytter er løypene i dalen tilknytningen til resten av løypenettet.
Hytteundersøkelsen i 2015 – det er ca. 3500 fritidsboliger i Oppdal - viste at:
o Det er «avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes» (fri kommentar fra mange!).
o Løypenettet er viktigere for hytteeierne enn alpinanleggene(!)
o «De fleste skiløypene mangler et turmål (hytte/servering e.l.)» Vi har ikke andre løyper med serveringssted som turmål enn løypa til Gjevilvasshytta.
o Nesten halvparten (45 %) av hyttene i kommunen (Hornlia, Gjevilvassdalen, Skarvatnet) sokner til løypenettet i Gjevilvassdalen.
o Hyttene genererte ca. 350 mill. kr i omsetning per år, 180 lokale årsverk + nær 100 i bygg og anlegg som ringvirkninger - i 2015. Det er ikke mindre nå.

9. De økonomiske ringvirkningene av løypa er anslått til 20 Mkr i året. Året veien ble brøyta, viste et stort inntektsbortfall for lokale næringsdrivende som Festa handel, Gjevilvasshytta og de som leier ut hytter i dalen basert på skiadkomst. De som leier ut på åremål så redusert besøk.
I tillegg kommer store positive virkninger for folkehelsen, disse er vanskelig å tallfeste.
Det er åpenbart at kostnadene ved gjennomføring av reguleringsplanen er vel anvendte utgifter til erverv av langt større inntekter for kommunen over få år.

10. Ut fra argumentene over finner vi det uforståelig at
? «Næringspartiet» Høyre velger å kjempe for å rive bort deler av grunnlaget for Oppdal som skidestinasjon, og at
? deler av «grunneierpartiet» Senterpartiet velger å være talerør for et mindretall av grunneierne i Gjevilvassdalen – mot flertallet!

Initiativtakere til oppropet:
Arne Ivar Bakk
Bakksætra

Carl S Bjurstedt
Ålbusbakkan, med veirett

Lars Sevaldsen
Oppdal hytteforum

Cecilie Nitter
Gulakersætra

Helge Stabursvik
Gjevilvassdalen hytteeierforening

Frode Støre Bergem
Trondhjems turistforening

Fiona Nyvoll
Festa handel

Signeres av: Alle som et glad i Gjevilvassdalen og mener den nytes best på ski når det er skiføre


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

13.11.2019

Vi avslutter innsamling av underskrifter om kvelden 19.11. for overlevering 20.

09.11.2019

Trass i grundig korrektur har vi klart å overse at Venstre er uteglemt i siste linje i første avsnitt i oppropet.

Det skal selvsagt stå:
«De øvrige partiene (Krf, V, SV, MDG og Ap) vil stå på vedtatt reguleringsplan.»

08.11.2019

Der har vi passert 1200 og det er ennå ikke gått 24 timer. Dette er nokså spesielt for en lokal underskriftsaksjon i en middels stor kommune. Altså nesten en underskrift i minuttet. Takk, folkens!

07.11.2019

114 underskrifter på første 50 min. Det var nokså voldsomt

Kommentarer

Del Gjennomfør reguleringsplanen for Gjevilvassvegene – skiløype 16 uker i året! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
3151 underskrifter hittil!

Opprettet av
Carl S. Bjurstedt
Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad