Beta
Lik oss på Facebook

Bevar strandsonen i Harstad


Til: Politikere i Harstad

Strandsonen i Harstad er under press. Nærhet til sjøen og utsikt mot horisonten må stadig vike til fordel for utbyggere som har ønske om høyest mulig profitt.
Vi ser utbyggere som vil ha gjennomslag for sine prosjekter med minst mulig støy. Det opereres med korte frister, informasjonsmøter som legges i folks arbeidstid, frister for innsigelser legges i ferietiden, og det er eksempler på at berørte parter ikke blir informert i det hele tatt. Ofte rekker ikke folk å reagere før utbygginga er i gang og da er det for seint.

En reguleringsplan skal gjøre det forutsigbart å eie bolig. Om det skal være slik at hvem som helst skal kunne omregulere hva som helst, da blir det utrygt å kjøpe bolig i kommunen. Man kan aldri være sikker om det kommer en koloss av et bygg i nabolaget, med tilhørende tap av trivsel, utsyn, og rasering av estetikken i området.

Derfor sier vi i «Bevar strandsonen i Harstad» at nok er nok!

Nå gjelder det ei utbygging i strandsonen på Bergsodden.
Vi snakker her om boliglokker med 10 etasjer (til sammenlikning har Punkthuset 11 etasjer). Utbygger forsøker å omregulere området slik at de kan lage ei utfylling ut i havet og bygge høye blokker med 90 boenheter. Dette godtar vi ikke! Det finnes et forbud mot bygging i strandsonen, og kystsoneplanen forbyr utfylling i sjø.

I Bergsvågen næringsområde har utbygger varslet at de søker kommunen om å få øke byggehøyden til 22 moh (til sammenligning ligger Bergsveien 15 moh). Mulighetsstudien viser at de ønsker å bygge 80 boenheter i boligblokker.
Totalt utgjør disse to prosjektene 170 nye boenheter dersom utbyggerne skulle få omregulert områdene slik de ønsker.

Vi godtar ikke at nærmiljø og dyreliv skal ofres fordi noen har et ønske om å tjene stort. Hva blir det neste? Utbygging i fjæra på Nupen?

Vi oppfordrer alle til å sende inn innsigelser til post@a3a.no innen 20.9.19, snakke med politikere, naboen, venner og bekjente om saken.

Nå sier vi at NOK ER NOK!

Signer kampanjen om du er enig med oss og følg vår Facebook side «Bevar strandsonen i Harstad», der finner du også mer informasjon om saken.

Signeres av: Alle innbyggere i Harstad og ellers i landet som ønsker å bevare strandsonen og begrense utbygging av boligblokker v


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Bevar strandsonen i Harstad på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
585 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ida Marie Kleming
Område
Troms

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin