Lik oss på Facebook

SI JA TIL BEVARING AV NATUREN OG DYRELIVET I VEFSN


Til: Våre folkevalgte

Vi er mange som ønsker å bevare det unike Helgeland.

Derfor sier vi :
• JA til bevaring av natur og biologisk mangfold!
• JA til fortsatt inngrepsfrie turområder for rekreasjon for lokalbefolkning og tilreisende!
• JA til å videreutvikle den fantastisk positive reiselivssatsingen som er startet de senere år med utgangspunkt i vårt signalfjell: Øyfjellet!
• JA til å bruke utmarka til matproduksjon, til sauehold og reindrift
• JA til industri i industriområder
• JA til at våre fjell forblir vindturbinfrie

Si ja du også og signer kampanjen!

Turistforeningen, reiselivet og mange store natur- og friluftslivsorganisasjoner har alle et klart budskap til lokale og nasjonale myndigheter: Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraftutbygging på land.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

17.08.2019

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Kamp-mot-vindmoller.aspx

17.08.2019

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/vindkraft-vindindustri/

17.08.2019

DNT om vindkraft og «Vindvettregler» for kommuner:
https://www.dnt.no/vindkraft/

17.08.2019

Se video om vindkraftutbygging her: https://www.youtube.com/watch?v=st5EfIW9tv0

Kommentarer

Del SI JA TIL BEVARING AV NATUREN OG DYRELIVET I VEFSN på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1399 underskrifter hittil!

Opprettet av
Bevar Øyfjellet
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad