Beta
Lik oss på Facebook

Se oss politiker ! Nevrodiverse barn og unge trenger tilrettelegging og aksept

Se oss politiker ! Nevrodiverse barn og unge trenger tilrettelegging og aksept


Til: Ledere og representanter for de politiske partiene

Nevrodiversitet er en fellesbetegnelse som omfatter bl.a autismespektertilstander , ADHD , dysleksi , dyskalkuli , dyspraksi , Tourettes syndrom osv. Alt dette er tilstander som har sin årsak i nevrobiologi .
Det er store individuelle forskjeller når det gjelder funksjonsevne og behov innen disse gruppene. Men felles for alle er at TILRETTELEGGING og AKSEPT er viktige nøkkelord for fremming av livskvalitet .
Tilrettelegging og aksept mangler dessverre i stor grad i det norske samfunnet idag , både på lokalt og sentralt .
Svært mange nevrodiverse barn og unge har det vondt på skolen , og risikoen for at disse barna og ungdommene skal få lengre perioder med helt eller fullstendig fravær fra skolen er betydelig høyere enn for nevrotypiske barn og unge .
Mangel på tilrettelegging og aksept gjør at mange nevrodiverse får dårlig selvtillit og psykiske vansker .
Tallene for psykiske vansker , arbeidsledighet , og avbrutt utdanning for nevrodiverse voksne blir da naturlig nok betydelig høyere enn for nevrotypiske voksne .

Dette er noe som berører en stor del av Norges befolkning !
Anslagsvis har 1 av 10 lese - og skrivevansker , 1 av 5 har symptomer på ADHD , og 1 av 100 er på autismespekteret !
Med foreldre , søsken , familie , venner , naboer , lærere , arbeidsgivere , osv ., blir det enorme befolkningsgrupper som er berørt !

Vi ønsker en debatt om tilrettelegging og aksept for nevrodiversitet !
Vi vil vite hvordan de forskjellige partiene og politikerne tenker om dette viktige temaet ! Dette kan ha betydning for hvordan vi vil stemme!

VED Å UNDERSKRIVE HER MARKERER VI AT BEDRING AV VILKÅRENE FOR NEVRODIVERSE I NORGE ER ET VIKTIG TEMA FOR OSS , OG AT VI VIL OPPFORDRE DE POLITISKE PARTIENE TIL Å SETTE DETTE PÅ DAGSORDENEN!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

5 dager siden

Dagbladet var heller ikke interessert i teksten . Turen går til Dagsavisen .
Det beste hadde vært om vi kunne arrangert en eller annen form for markering for å synliggjøre oss mer !
1350 underskrifter nå.

5 dager siden

Oppropet er ikke funnet interessant nok av hverken Aftenposten eller VG dessverre - og er nå tilbudt Dagbladet . Nå gjelder det ! Har du familie eller venner du ikke har spurt om å støtte oppropet ennå , gjør det nå ! La oss vise hvor mange vi er som bryr oss om dette !

5 dager siden

Jeg prøvde å legge ut teksten slik den er sendt som debattinnlegg til avisene og til barneombudet - men den var tydeligvis for lang å poste i en oppdatering .
De som vil se den er velkomne til å gå inn på Facebook - siden min , Hvem ser oss ? og lese den der !
Som tidligere skrevet har jeg rettet tallet for ADHD , og et par setningsfeil .

1 uke siden

Vi har rundet 1300 underskrifter ! Jeg tenker at det hadde vært ønskelig at Barneombudet engasjerer seg for nevrodiverse barn og unge , så jeg sender kopi av innlegget til Aftenposten dit .

1 uke siden

Idet det står 1283 registrerte underskrifter er teksten sendt som et debattinnlegg til Aftenposten . Avisene godtar dessverre ikke debattinnlegg som er sendt flere steder - så jeg prøver Aftenposten først.
Tallet for ADHD er rettet i den innsendte teksten - pluss et par setningsfeil jeg har oppdaget .Forøvrig er teksten identisk.

1 uke siden

Da har vi rundet 1000 underskrifter ! Teksten går til avisene imorgen! Takknemlig for alle som tar seg tid til å gjøre familie og venner oppmerksom på kampanjen!

1 uke siden

Er du politiker og vil støtte kampanjen ? Da hører jeg gjerne fra deg !

1 uke siden

Da har vi nådd 800 underskrifter !

1 uke siden

Idag er det akkurat en måned til valgdagen ! Kan vi få gjort politikerne oppmerksomme på at vi er en stor velgergruppe som bryr oss om bedre vilkår for nevrodiverse ? Kampanjen har samlet 493 underskrifter nå . Det er bra ! Men det er sikkert mange , mange flere som er enige med oss ! Hvis alle vi 493 som har skrevet under tenker ut 1 person vi kjenner , som vi tror vil støtte saken, og spør vedkommende om å underskrive , har vi plutselig doblet antall underskrifter !

1 uke siden

I starten av neste uke tenker jeg å sende teksten min til avisene (jeg retter da tallet for ADHD til 1 av 20! ) - ikke underskriftene altså , men bare selve teksten i oppropet ! Formålet er å gjøre politikerne - og andre -oppmerksom på saken , og at denne underskriftskampanjen fins . I mellomtiden prøver vi å få så mange som mulig til å underskrive , slik at vi kan vise at vi er mange !

1 uke siden

Det har sneket seg inn en feil i tallet på de som har ADHD eller symptomer på dette ....ut fra offisielle tall kan det dreie seg om ca 1 av 20, ikke 1 av 5 som jeg kom i skade for å skrive ! Men dette forandrer ingenting på selve budskapet , nemlig at mange mennesker er berørt av nevrodiversitet og at politikerne må gjøres oppmerksom på at det er behov for bedre vilkår for nevrodiverse!

2 uker siden

208 underskrifter allerede - herlig ! Tusen takk for at du også sender linken til familie , venner , og gjerne også lærere og andre fagfolk som kanskje vil støtte opp !

2 uker siden

105 underskrifter på to timer - det er en super start ! Håper alle som skriver under også vil sende linken videre til familie og venner , og også til lærere og andre fagfolk som dere tror vil støtte opp ! Tusen takk !

Kommentarer

Del Se oss politiker ! Nevrodiverse barn og unge trenger tilrettelegging og aksept  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1459 underskrifter hittil!

Opprettet av
Eli Nesse
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin