Beta
Lik oss på Facebook

Se oss politiker ! Nevrodiverse barn og unge trenger tilrettelegging og aksept

Se oss politiker ! Nevrodiverse barn og unge trenger tilrettelegging og aksept


Til: Ledere og representanter for de politiske partiene

Nevrodiversitet er en fellesbetegnelse som omfatter bl.a autismespektertilstander , ADHD , dysleksi , dyskalkuli , dyspraksi , Tourettes syndrom osv. Alt dette er tilstander som har sin årsak i nevrobiologi .
Det er store individuelle forskjeller når det gjelder funksjonsevne og behov innen disse gruppene. Men felles for alle er at TILRETTELEGGING og AKSEPT er viktige nøkkelord for fremming av livskvalitet .
Tilrettelegging og aksept mangler dessverre i stor grad i det norske samfunnet idag , både på lokalt og sentralt .
Svært mange nevrodiverse barn og unge har det vondt på skolen , og risikoen for at disse barna og ungdommene skal få lengre perioder med helt eller fullstendig fravær fra skolen er betydelig høyere enn for nevrotypiske barn og unge .
Mangel på tilrettelegging og aksept gjør at mange nevrodiverse får dårlig selvtillit og psykiske vansker .
Tallene for psykiske vansker , arbeidsledighet , og avbrutt utdanning for nevrodiverse voksne blir da naturlig nok betydelig høyere enn for nevrotypiske voksne .

Dette er noe som berører en stor del av Norges befolkning !
Anslagsvis har 1 av 10 lese - og skrivevansker , 1 av 5 har symptomer på ADHD , og 1 av 100 er på autismespekteret !
Med foreldre , søsken , familie , venner , naboer , lærere , arbeidsgivere , osv ., blir det enorme befolkningsgrupper som er berørt !

Vi ønsker en debatt om tilrettelegging og aksept for nevrodiversitet !
Vi vil vite hvordan de forskjellige partiene og politikerne tenker om dette viktige temaet ! Dette kan ha betydning for hvordan vi vil stemme!

VED Å UNDERSKRIVE HER MARKERER VI AT BEDRING AV VILKÅRENE FOR NEVRODIVERSE I NORGE ER ET VIKTIG TEMA FOR OSS , OG AT VI VIL OPPFORDRE DE POLITISKE PARTIENE TIL Å SETTE DETTE PÅ DAGSORDENEN!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 1 mnd. siden

Aksjonen fortsetter! Kommune- og fylkestingsvalget 2019 handlet om bomringer . La Stortingsvalget 2021 handle om grunnleggende respekt for menneskerettigheter , og hvordan vi tar vare på barn og unge her i landet !

Ca. 1 mnd. siden

Oppropet blir printet ut og sendt partilederne nå kl 12.30 . Jeg får dessverre ikke til å levere personlig idag . Jeg vil takke representanter fra De Grønne , Arbeiderpartiet og SV, som var villige til å møte på vegne av partilederne sine !
Men kampanjen er ikke slutt ! Jeg er sikker på at mange flere er enige i dette oppropet , og vil skrive under hvis de får vite om det ! Så innsamlingen av underskrifter fortsetter , og et nytt møte med stortingsrepresentanter planlegges !

05.09.2019

Igår fikk jeg positiv respons fra De Grønne og Arbeiderpartiet , de vil stille med en representant for å møte meg imorgen ! Idag får jeg dessverre ikke sjekket svar fra andre fordi Yahoo-mail ligger nede ...Håper Yahoo snart er oppe og går igjen !!!

04.09.2019

Jeg kommer til Stortinget førstkommende fredag for å overlevere oppropet med underskrifter.
Oppropet er stilet til alle partilederne på Stortinget.
Jeg har forståelse for at partilederne kanskje er opptatt i forbindelse med valget denne uka, men jeg hadde håpet at noen fra partiene deres kunne finne tid til å møte meg !
Det hadde passet best for meg mellom ca kl 13 og 15 , men jeg kan eventuelt prøve å tilpasse meg .
Denne ble sendt partilederne og stortingsgruppene igår.

03.09.2019

Jeg leverer teksten med underskrifter på Stortinget fredag denne uken ! Den blir adressert til partilederne ! Jeg har spurt om partiene iallfall kan sende en representant som kan ta imot oppropet og levere til sine respektive partiledere !

03.09.2019

Siden ingen av de største avisene ville ha teksten som et debattinnlegg , er den nå tilbudt Klassekampen . Er vi heldige , kommer den på trykk der før valgdagen!

Teksten er også sendt kunnskapsministeren og likestillings- og diskrimineringsombudet .

Ca. 2 mnd. siden

Dagbladet var heller ikke interessert i teksten . Turen går til Dagsavisen .
Det beste hadde vært om vi kunne arrangert en eller annen form for markering for å synliggjøre oss mer !
1350 underskrifter nå.

Ca. 2 mnd. siden

Oppropet er ikke funnet interessant nok av hverken Aftenposten eller VG dessverre - og er nå tilbudt Dagbladet . Nå gjelder det ! Har du familie eller venner du ikke har spurt om å støtte oppropet ennå , gjør det nå ! La oss vise hvor mange vi er som bryr oss om dette !

Ca. 2 mnd. siden

Jeg prøvde å legge ut teksten slik den er sendt som debattinnlegg til avisene og til barneombudet - men den var tydeligvis for lang å poste i en oppdatering .
De som vil se den er velkomne til å gå inn på Facebook - siden min , Hvem ser oss ? og lese den der !
Som tidligere skrevet har jeg rettet tallet for ADHD , og et par setningsfeil .

Ca. 2 mnd. siden

Vi har rundet 1300 underskrifter ! Jeg tenker at det hadde vært ønskelig at Barneombudet engasjerer seg for nevrodiverse barn og unge , så jeg sender kopi av innlegget til Aftenposten dit .

Ca. 2 mnd. siden

Idet det står 1283 registrerte underskrifter er teksten sendt som et debattinnlegg til Aftenposten . Avisene godtar dessverre ikke debattinnlegg som er sendt flere steder - så jeg prøver Aftenposten først.
Tallet for ADHD er rettet i den innsendte teksten - pluss et par setningsfeil jeg har oppdaget .Forøvrig er teksten identisk.

Ca. 2 mnd. siden

Da har vi rundet 1000 underskrifter ! Teksten går til avisene imorgen! Takknemlig for alle som tar seg tid til å gjøre familie og venner oppmerksom på kampanjen!

Ca. 2 mnd. siden

Er du politiker og vil støtte kampanjen ? Da hører jeg gjerne fra deg !

Ca. 2 mnd. siden

Da har vi nådd 800 underskrifter !

Ca. 2 mnd. siden

Idag er det akkurat en måned til valgdagen ! Kan vi få gjort politikerne oppmerksomme på at vi er en stor velgergruppe som bryr oss om bedre vilkår for nevrodiverse ? Kampanjen har samlet 493 underskrifter nå . Det er bra ! Men det er sikkert mange , mange flere som er enige med oss ! Hvis alle vi 493 som har skrevet under tenker ut 1 person vi kjenner , som vi tror vil støtte saken, og spør vedkommende om å underskrive , har vi plutselig doblet antall underskrifter !

Ca. 2 mnd. siden

I starten av neste uke tenker jeg å sende teksten min til avisene (jeg retter da tallet for ADHD til 1 av 20! ) - ikke underskriftene altså , men bare selve teksten i oppropet ! Formålet er å gjøre politikerne - og andre -oppmerksom på saken , og at denne underskriftskampanjen fins . I mellomtiden prøver vi å få så mange som mulig til å underskrive , slik at vi kan vise at vi er mange !

Ca. 2 mnd. siden

Det har sneket seg inn en feil i tallet på de som har ADHD eller symptomer på dette ....ut fra offisielle tall kan det dreie seg om ca 1 av 20, ikke 1 av 5 som jeg kom i skade for å skrive ! Men dette forandrer ingenting på selve budskapet , nemlig at mange mennesker er berørt av nevrodiversitet og at politikerne må gjøres oppmerksom på at det er behov for bedre vilkår for nevrodiverse!

Ca. 2 mnd. siden

208 underskrifter allerede - herlig ! Tusen takk for at du også sender linken til familie , venner , og gjerne også lærere og andre fagfolk som kanskje vil støtte opp !

Ca. 2 mnd. siden

105 underskrifter på to timer - det er en super start ! Håper alle som skriver under også vil sende linken videre til familie og venner , og også til lærere og andre fagfolk som dere tror vil støtte opp ! Tusen takk !

Kommentarer

Del Se oss politiker ! Nevrodiverse barn og unge trenger tilrettelegging og aksept  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2058 underskrifter hittil!

Opprettet av
Eli Nesse
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin