Beta
Lik oss på Facebook

Forslag til fartsdempande tiltak v/Vik Aktivitetspark


Til: Kommunestyret - Vik Kommune

Området ved kunstgrasbana og Vik Aktivitetspark er mykje i bruk blant born og unge frå tidleg føremiddag til seint på kveld. Det er óg eit bustadområde med fleire born som har skuleveg her, og fleire som vil få det i framtida. Det er stor gjennomgåande trafikk på området, særleg mjuke trafikantar. Diverre er det altfor mange som ikkje tek hensyn til dette og køyrer for fort.

Dette bustadområdet, Øyane, har per dags dato kun grusveg, der det verken er skilta for påbode/anbefalt fartsgrense som eg tykkjer bør vere 30km/t, belyst og heller ingen fartsdempande tiltak slik som fartshumpar for å gjere vegen trygg for alle mjuke trafikantar, spesielt dei yngste. I og med at der er såpass mykje ungar, både små og store, er det mange som seier seg einig i at det er på sin plass at det vert sett opp skilt og fartshumpar, og det er difor eg ynskjer at akkurat du skal skriva under på denne kampanjen.

Om Vik Aktivitetspark skulle utvidast i framtida med fleire aktivitetar for dei yngste (disser, klatrevegg, trampoliner o.l) vil dette då i tillegg vere endå meir aktuelt.

Om vi får nok underskrifter kan vi kan ta forslaget vidare til kommunestyret/Vik Kommune.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Forslag til fartsdempande tiltak v/Vik Aktivitetspark på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
205 underskrifter hittil!

Område
Sogn og Fjordane

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin