Beta
Lik oss på Facebook

Bevar hundremeterskogen/parkskogen på Hellerasten


Til: Oppegård kommune med dens folkevalgte

Hjelp oss å bevare skogen vår på Hellerasten.

Oppegård kommune har foreslått å selge enda et grøntareal. Deler av hunderemeterskogen/
parkskogen på Hellerasten er foreslått omregulert og solgt til utbyggere. Hvis vi lar det skje vil enda et grøntareal forsvinne for alltid. Denne grønne eiendommen er en liten, men viktig del av et nærområdet. Den blir brukt daglig, sommer som vinter av mennesker og dyr i alle aldre. Og den fungerer som en grønn vei inn til skog og mark. Det er også veldig viktig for innbyggerne med grønne lunger i en stadig mer tettbebygget kommune. Når kommunen velger å selge denne tomta så er dette et tydelig signal på at flere mindre skoger i kommunen står for tur til å bli solgt.

Vi vil beholde skogen vår fordi:

1. Dette er et friområde for barn og unge som i en mer og mer travel hverdag trenger kortreiste grønne opplevelser. Denne skogen har snarveier og stier som går til trehytter og sykkelbaner. Den benyttes av de mange nye skogssyklistene for å komme seg til skogen og er ofte del av orienteringsløp og andre lokale aktiviteter. Den har vært en del av skoleundervisning for skoler i nærheten, og den har i lang tid vært brukt som hundepark når barneparkens gjerde sto oppe. Det er også veldig mye bærvekster i denne skogen, blåbær og tyttebær som igjen fører med seg et rikt dyreliv. Det er observert rådyr, hjort og elg, og det er også mange ekorn og hakkespetter som trives her i denne skogen.

2. I kommuneplanen for 2011-2022 heter det at «Tilgjengelighet til marka, grøntarealer, «hundremeterskoger» i bebyggelsen og anlegg for organisert og uorganisert aktivitet må ivaretas. Det samme gjelder nærhet og kvalitet på turstier.»

3. På kommunens nettsider kan man også lese «Kommunens fysiske utvikling har stor betydning for folkehelse, miljø og samfunn. Fortetting langs jernbanen og senterutvikling skal bidra til å bevare grøntområder, fremme sykkel og gange og redusere klimautslippene. Gode boliger og uteområder er viktig. Kommunen støtter også opp om fysisk aktivitet ved å tilrettelegge for lek, idrett, friluftsliv, sykkel og gange. Kommunen er en sykkelkommune og samarbeider med fylket og vegvesen om å gjøre det enklere og tryggere å sykle.

Vi oppfordrer derfor til å bli med på underskriftskampanjen om å ta vare på skogen på Hellerasten - skriv under i dag!

Signeres av: Foreldre og ansatte i barnehager og skoler, organisasjoner, beboere som ønsker vern av skogen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Bevar hundremeterskogen/parkskogen på Hellerasten på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
115 underskrifter hittil!

Opprettet av
Jorunn Walle-Olsen
Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin