Norge må slutte å lete etter olje og gass

Norge må slutte å lete etter olje og gass


Til: Regjeringen

NORGE MÅ SLUTTE Å LETE ETTER OLJE OG GASS

- Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår er ikke forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig utlyst rekordmange nye letelisenser. Det meste av en eventuell produksjon fra videre leting vil komme på markedet lenge etter at energirelaterte utslipp må være null for at den globale temperaturøkning skal kunne begrenses til 1,5 grader. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for våre egne barn, barnebarn og millioner andre som allerede lider i dag, og de som kommer etter oss.

- Som en stor petroleumseksportør over mange år har Norge et historisk ansvar for klimaendringene. Det gir oss et moralsk ansvar for å gå foran og trappe ned olje- og gassproduksjon.

- Norge har grunnlovsfestet vårt ansvar for miljøet, også for fremtidige generasjoner. Fortsatt oljeutvinning gir høy risiko for miljøødeleggelser og klimakatastrofe og er brudd på føre-var -prinsippet og Grunnlovens §112.

- Pågående olje- og gassvirksomhet og fortsatt leting i Barentshavet er spesielt uheldig og kan ødelegge sårbar natur og økosystemer for alltid. Olje og gassutvinning er den nest største kilden til Norges hjemlige utslipp, og bidrar med mange ganger våre nasjonale utslipp når norsk olje og gass forbrennes i utlandet.

- Oljeinvesteringer utgjør en økonomisk risiko som øker når staten fremmer leteboring og dekker leteutgifter. Ved en strammere klimapolitikk som må til for å oppfylle klimamålene, vil produksjon og bruk av fossile energikilder raskt måtte trappes ned. Norske fossile reserver kan da bli verdiløse.
Lytt til ungdommen som blir rammet av klimakrisa. Stans all oljeleting og legg ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon. Invester i stedet i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

*************************************************
UTFYLLENDE BEGRUNNELSE

Les oppropet med en utfyllende begrunnelse her – https://bit.ly/30v3ajF

*************************************************
ORGANISASJONER, FORSKERE OG ANDRE ENKELTPERSONER SOM STÅR BAK OPPROPET

- Initiativtakerne:
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Besteforeldrenes klimaaksjon

- Andre organisasjoner og grupper:
Bærekraftig liv på Landås
Caritas
Changemaker
Concerned Scientists Norway
Framtiden i våre hender
Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Greenpeace Norge
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Miljøagentene
Norsk klimanettverk
Stopp oljesponsing av norsk kulturliv
Spire

- Forskere:
Carlo Aall, professor ved Institutt for miljø og naturvitenskap, Høgskulen på Vestlandet og leder for Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning, Vestlandsforskning
Knut Alfsen, seniorforsker ved CICERO
Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB
Astrid Blystad, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB
Lars Thore Fadnes, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Ragnar Fjelland, professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, UiB
Ragnhild Freng Dale, forsker ved Vestlandsforskning
Anders Goksøyr, professor ved Institutt for biovitenskap, UiB
Sigbjørn Grønås, professor emeritus ved Geofysisk institutt, UiB
Peter Haugan, professor ved Geofysisk institutt, UiB og forskningssjef ved Havforskningsinstituttet
Dag O. Hessen, professor ved Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi, UiO
Eystein Jansen, professor ved Institutt for geovitenskap og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB
Gunnar Kvåle, professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, UiB
Bente Moen, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og direktør ved Senter for internasjonal helse, UiB
Karen Marie Moland, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
John Gunnar Mæland, professor emeritus i sosialmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Det juridiske fakultet, UiB
Beate Sjåfjell, professor ved Institutt for privatrett, UiO
Hans Martin Seip, professor emeritus ved Kjemisk institutt, UiO
Tarald Seldal, førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for miljø og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet
Silje Skjelsvik, vitenskaplig assistent ved Geofysisk institutt, UiB
Endre Tvinnereim, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB
Vigdis Vanvik, professor ved Institutt for biovitenskap, UiB
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO
Hege Westskog, forskningsdirektør ved CICERO
Andreas Ytterstad, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag OsloMet
Tor Halfdan Åse, professor ved Institutt for geografi, UiB og seniorforsker ved CICERO
Henriette Sinding Åsen, professor ved Det juridiske fakultet, UiB

- Enkeltpersoner:
Werner Christie, tidligere helseminister
Arne Willy Dahl, generaladvokat (p)
Laila Riksåsen Dahl, biskop emeritus
Inge Eidsvåg, forfatter
Einar Flaa, musiker
Robert Mood, generalløytnant (p)
Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat
Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer
Maja Lunde, forfatter
Gro Nylander, lege og første leder av Nasjonalt kompetansetjeneste for amming
Stein Roger Sordal, musiker
Finn Wagle, biskop emeritus
Marte Wulff, musiker


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

14.06.2019

Takk til alle som har delt og signert oppropet!

Siden oppropet ble lansert har de følgende organisasjonene sluttet seg til:

- Norsk tjenestemannslag (NTL) Sentralforvaltningen
- RE:ACT

I tillegg har Ella Marie Hætta Isaksen (fra ISÁK og vinner av NRKs Stjernekamp i 2018) signert!

Alle individer og organisasjoner oppfordres til å spre oppropet og signere.

Hvis du representerer en organisasjon som vil signere kan du sende en epost til Opprop.Oljeleting@gmail.com.
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

5026 underskrifter hittil!

Opprettet av
Aled Dilwyn Fisher
19.05.2019
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad