Beta
Lik oss på Facebook

Vern Mærradalen og Husebyskogen!


Til: Byrådet i Oslo

Husebyskogen er truet gjennom bygging av et administrasjonsbygg for ny vannforsyning til Oslo. Bygget er planlagt å ligge i hjertet av skogen. Administrasjonsbygget med sine 500m2 grunnflate, 8,5 m høyde, tekniske installasjoner på taket, samt uteområde og sikkerhetssone vil representere en barriere og kutte en viktig grønn streng mellom Mærradalen og Husebyskogen. Bygget vil innebære at et stort sammenhengende naturområde fragmenteres og at mange arters leveområder svekkes.

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) og lokallaget Naturvernforbundet Oslo Vest (NOV) arbeider for et sterkere vern av Mærradalen og Husebyskogen. Målet er at Mærradalen blir et naturreservat og at Husebyskogen blir et landskapsvernområde. Husebyåsen Vel arbeider også for vern gjennom aksjonen «Vern Husebyskogen». Naturreservat er et sterkere vern enn dagens kommunale vern av Mærradalen. Gjennom opprettelse av naturreservat risikerer man ikke å bli offer for skiftende politiske regimer i Oslo som kan gjøre om på tidligere vernebestemmelser.
Mærradalen er en ca. 2 km lang bekkekløft på kalkrik berggrunn som strekker seg i nord-sørlig retning mellom Huseby og Ullern. Husebyskogen ligger øst for Mærradalen og sør for Huseby leir. Mærradalen og Husebyskogen utgjør et enhetlig, sammenhengende og svært viktig grøntareal i Oslo. Mærradalen er anerkjent som et nasjonalt viktig område for biologisk mangfold. Artsmangfoldet i Mærradalen har vært studert og kartlagt i over 190 år helt fra bl.a. pioneren Mathias Numsen Blytt. Det er registrert 39 rødlistede plantearter i området, 99 fuglearter er kartlagt og 9 rødlistede fuglearter er registrert. Husebyskogen har det 3. største antallet av fuglearter av 113 lokaliteter i bysonen i Oslo. Rådyr er et vanlig innslag og ekorn ses jevnlig. Elg, rev, hare, grevling og røyskatt kan observeres. Liten salamander har tidligere og også nylig blitt registrert i Husebyskogen.
Bli med og støtt underskriftsaksjonen for vern av Mærradalen og Husebyskogen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Vern Mærradalen og Husebyskogen! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
5 underskrifter hittil!

Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin