Beta
Lik oss på Facebook

La Julia få familiegjenforening i Norge!


Til: UDI, UNE, Regjeringen

Vi er familien til Julia i Gursken på Sunnmøre. Etter en etterlengtet gjenforening med familien i 2016, ble norsktalende Julia for en uke siden tvunget til å reise tilbake til Russland. Tre ganger har vi/Julia søkt om familiegjenforening og tre ganger har UDI (Utlendingsdirektoratet) gitt avslag, selv om loven tilsier at barn av nordmenn har rett til opphold i Norge. Julias norske pappa, søsken, onkler, tanter og søskenbarn kjemper nå videre i håp om at UDI vil følge loven og følge instruksene fra justisdepartementet. VG har skrevet om saken tre ganger.

Din underskrift er veldig viktig da det er grunn til å tro at det på har gått prestisje i Julia saken, etter at familien stod frem i VG og justisdepartementet kom med en instruks på generelt grunnlag. VG hadde rundt 350 000 lesere av den første saken, og vi håper nå å bruke din underskrift til å kjempe for Julias retur til Norge.

Vi/Julia søkt om opphold etter utlendingsforskriften paragraf 8-10, som sier: “En utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.” I siste avslaget brukte UDI feil jus.

Etter at Julias tante, Linda Sætre, sendte et bekymringsbrev til justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) i september, tok justisministeren kontakt med familien.

Til VG sa Tor Mikkel Wara:

“Saken til Kenneth Sætre og datteren hans gjorde oss oppmerksom på at regelverket ikke fungerte slik det burde. Vi så et behov for å presisere foreldrebegrepet for å unngå urimelige utslag i praksis.”

Instruksen ble t.o.m. lagt ut på regjeringens hjemmesider (www.regjeringen.no/no/aktuelt/instruks-om-foreldreskap/id2616983/). Der står det bl.a: “Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om hva som skal til for å anses som «forelder» iht. utlendingsforskriften § 8-10. Utlendingsforskriften § 8-10 fastsetter at en utlending som er født av «foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt», har rett til oppholdstillatelse i Norge.”

Vi søkte på nytt, nå veldig optimistiske om at UDI ville ta til fornuft, følge loven, ta instruksene fra justisdepartementet til etterretning, o.s.v. Familien, støttespillere, politikere og advokaten jublet: Vi hadde skapte rettshistorie. Men i mars kom enda et avslag på Julias søknad, med dato på utreise!!!!

T.o.m. den anerkjente jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, uttalte seg til VG at den omstridte paragrafen. Han mener også at den gir Julia rett til oppholdstillatelse: “Jeg kan ikke se at det er mulig å fravike bestemmelsens ordlyd her. Den etterlater ikke noen tvil. Kvinnen oppfyller betingelsene: Hun har en norsk far.”

Familiens advokat Maggi Rødvik har aldri sett noe lignende! Ethvert barn av en norsk statsborger har rett til opphold i Norge!!! Loven tilsier det.

Ta gjerne kontakt med familien på LindaSaetre007@gmail.com.

Din underskrift betyr så veldig mye, nå som norsktalende Julia er sendt tilbake til Russland og vi lengter etter å få henne tilbake hos oss på Sunnmøre.

Tusen takk,
Pappa,
Søsken,
Bestemor,
Tanter,
Onkler,
Søskenbarn,
Naboer,
venner.

REFERANSE MEDIA

VG sak 1: Julia nektes familiegjenforening med sin norske pappa

VG sak 2: Justisministeren om Julia-saken: – Viser at regelverket ikke fungerte

VG sak 3: Julia har fått nytt avslag fra UDI. Må forlate Norge

Leder Vestlandsnytt: Har det gått prestisje i Julia-saken?
--
Best regards,
Linda Saetre
CEO | Founder
PLATO'S MEDIA

& resten av familien og venner her i Norge.

Del gjerne underakriftskampanjen med alle du kjenner og del gjerne innlegget??
Takk på forhand, hver eneste stemme er viktig for oss så vi får Julia tilbake til familie som aldri gir opp!!!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del La Julia få familiegjenforening i Norge!  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
380 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin