Beta
Lik oss på Facebook

Nei til nedbygging av matjorda i Skodje

Nei til nedbygging av matjorda i Skodje


Til: Innbyggarar i Skodje kommune

Framlegg til arealplan for Skodje kommune er no ute til høyring. Her er det foreslått at om lag 50 dekar produktiv matjord i aktiv drift i Skodjebygda skal byggjast ned med bustader. Landbrukssjefen har karakterisert området som "kjerneområde for landbruk".
Mykje matjord i Skodje har allereie blitt gjort om til bustadområde. Mange av oss meiner at det no er nok. Vi må ta vare på det som no er att av ope landskap og grøne lunger i Skodje kommune.
Her er nok sentrumsnær skogsmark og -lier som kan nyttast til attraktive bustadområde.
Signer her om du vil seie nei til meir nedbygging av matjord i Skodjebygda.

Signeres av: Innbyggarar i Skodje kommune som vil verne matjorda og det opne kulturlandskapet i Skodje


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til nedbygging av matjorda i Skodje på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
193 underskrifter hittil!

Opprettet av
Arnstein Sæthre
Område
Møre og Romsdal

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin