Beta
Lik oss på Facebook

Ja til et demokrati for funksjonshemmede

Ja til et demokrati for funksjonshemmede


Til: Politiske partier

I dag er funksjonshemmede underrepresentert i norsk politikk. Partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra funksjonshemmede er ofte preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi.

Funksjonshemmedes politiske medborgerskap har fått lite oppmerksomhet. Nå er det på tide å si ifra. Det handler om rettferdighet, interesser, og om å være en ressurs.

Funksjonshemmede har erfaringer og perspektiver som skiller seg fra majoritetsbefolkningen, og kan bidra til et bredere grunnlag for beslutninger.

Skriv under om du mener funksjonshemmedes må ha muligheter til å delta i demokratiet på lik linje med andre.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vil med oppropet utfordre partiene til å vektlegge også funksjonshemming, i tillegg til kjønn, geografisk fordeling, etnisitet, yrkesbakgrunn og alder i sin listestilling.

Signeres av: Innbyggere i Norge


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Ja til et demokrati for funksjonshemmede på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
624 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin