Beta
Lik oss på Facebook

Nei til nytt avfallsanlegg på Spillumsstranda!


Til: Alle

Denne gruppen er opprettet mtp at «Namdal Container og Gjennvinning AS» har søkt tillatelse til å drive avfallsanlegg med farlig avfall, på Spillumsstanda(Navarvegen 7). Ifølge Namdalsavisa, 27.02.18, har Rådmannen anbefalt utvalget for "plan, byggsak og teknisk drift" å si ja til denne søknaden!

Søknadens innhold:
«Det søkes om mottak, mellomlagring av inntil 5000 tonn tørt næringsavfall per år, inntil 2 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) samtidig, og inntil 60 tonn farlig avfall (inkludert PCB-vinduer og trevirke impregnert med kobber, krom og arsen (CCA) og kreosot). De ulike avfallsfraksjonene vil fordeles/lagres i godkjente pallebur, containere og innendørs i industrihall, ifølge opplysningene i søknaden.

For sortering av avfall vil anleggsmaskiner og lastebiler benyttes. Namdal Container og Gjenvinning AS oppgir at normal driftstid på anlegget vil være mandag-fredag kl. 07.00 - 19.00.»
Vedlagt(Kilde: https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Horinger/Horing---Soknad-om-tillatelse-til-avfallsanlegg---Namdal-Container-og-Gjenvinning-AS---Namsos-kommune/).

—INNVENDINGER—
HER ER NOEN BEKYMRINGER SOM MAN ØNSKER Å BELYSE MED TANKE PÅ AT DETTE ER ET ANLEGG SOM ER TENKT LIKE VED BL.A. ET STØRRE BOLIGFELT.

BEKYMRING 1, KJEMIKALIER OG GASSER:
Det skal her behandles bl.a. 2 tonn EE-avfall og inntil 60 tonn farlig avfall, svært nære boligfeltet Lauvhammeren, Spillum Barnehage, Namsen Legesenter, Namsen Dyrehospital, idrettsanlegg mm.
Er det her godt nok dokumentert eventuelle farer dette kan medføre?

BEKYMRING 2(«NORMAL DRIFTSTID OG TRANSPORT»; KL. 07.00-19.00):
Med erfaring fra tidligere avfallssortering på samme adresse. I hvilken grad vil økt tungtransport og STØY påvirke dette nærområdet nå?

BEKYMRING 3, VANNKVALITET/FORURENSING:
Hva med lekkasjer av ulike kjemikalier, overvann, drikkevann etc.

BEKYMRING 4, BYGGNINGSMASSER:
Er det snakk om nye byggninger, og/eller større bygninger?

Har også en kritisk bemerkning til om det er ønskelig med et slikt anlegg mtp faren for brann og eksplosjoner i et område med et stort boligfelt, andre næringsbygg, legesenter, dyrehospital, idrettsanlegg og barnehage.

Privatadresser i området har ikke fått mulighet til å uttale seg, noe som kan forklares med at Navarvegen 7 er regulert i et industriområdet. MEN fra tidligere erfaringer fra en tilsvarende virksomhet (på samme adresse) utgjorde dett mye støy for boligfeltet i Lauvhammeren. Derfor burde det ha vært en dialog mellom Velforeningen i Lauvhammeren, samt andre privatboliger tilknyttet dette området.

Legg igjen din signatur her visst du er imot nytt avfallsanlegg på Spillumsstranda!

Signeres av: For deg som ikke ønsker nytt avfallsanlegg på Spillumsstranda


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

26.03.2018

Ny dato for høringsfrist er 27.04.18. Saken skal opp til ny vurdering 18.04.18, og underskriftskampanjen vil bli oversendt til Fylkesmannen Ca. 20.04.18

Kommentarer

Del Nei til nytt avfallsanlegg på Spillumsstranda! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Ketil M. Indbryn
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin