Bevilg midler til utredning av svømmeanleggene som ble vedtatt av bystyret i 2014 under behandling av bademeldingen

Bevilg midler til utredning av svømmeanleggene som ble vedtatt av bystyret i 2014 under behandling av bademeldingen


Til: Bystyret i Oslo

Byrådet har ikke fulgt opp bystyrets vedtak fra 2014 om å utrede «Områdebad Sør», «Områdebad Vest» og «Helårssvømming på Frognerbadet». (Frognerbadet er regulert til idrett, og det er plass videreutvikling av badet.)

Bademeldingen anbefalte en tredobling av Oslos svømmehall-kapasitet for å dekke byens umiddelbare behov knyttet til mosjon, folkehelse, svømmeundervisning og idrett, men det ser ikke ut til at nødvendige utredninger vil igangsettes før det bevilges penger til dette, og kommunens behovsplan indikerer at man skyver dette mot 2027. Økningen i svømmehallkapasitet som det legges opp til i denne perioden dekker ikke engang befolkningsveksten.

Rundt 50% av barna i Oslo kan ikke svømme, og skolene har store problemer med å følge opp kravene til svømmeopplæring fordi de mangler svømmeanlegg i nærområdene. Det er også stort ønske om terapibassenger for ulike pasientgrupper. Dette er derfor behov som må adresseres nå.

Innbyggerne i Oslo ber bystyret foreta følgende ekstraordinære bevilgninger:
• Prosjektering «Områdebad Sør» 10 mill. kr.
• Prosjektering «Områdebad Vest» og «Helårssvømming på Frognerbadet» 20 mill. kr.
Og man ber bystyret om å sikre at bestilling sendes fagetatene umiddelbart.

Midlene skal gi rom til å ha KVU’er og planskisser/planforslag for anleggene ute til høring innen utgangen av 2018, subsidiært primo 2019, for senest å kunne vurdere videre fremdrift/bygging under budsjettarbeidet i 2019, og skal muliggjøre at man sikrer de nødvendige arealer og igangsetter nødvendige reguleringsprosesser. Arealene er under press, og regulering tar gjerne 2-3 år.

(Det bør også gis mandat til å splitte områdebad i to eller flere mindre bad, dersom man anser dette vil gi et bedre tilbud til publikum og skoler, men det er viktig at man da legger frem en helhetlig plan for svømmehalldekningen.)

Vi viser til Arbeiderpartiets program 2015-19 der det er en målsetning å «gjøre om Frognerbadet til helårsbad», FrP’s «Oslo FrP ønsker flere svømmehaller», Høyres «sikre finansiering av nytt hovedbad på Tøyen og områdebad for å styrke badetilbudet i hele byen», Venstres «Bygge tre områdebad, ett på Stovner, ett i nord/vest og ett i øst/sør, innen 2026», samt SV’s «… mener SV at det må bygges flere svømmehaller» og «bygge om Frognerbadet til helårsvømming». De fleste partier har også lovet å utvide svømmeundervisningen i skolenes regi.

Vi viser også til Vista’s analyse (2016). Moderat økt fysisk aktivitet i befolkningen antas ha en verdi for samfunnet på rundt 80 milliarder kroner årlig (dvs. ca. kr. 9,6 milliarder årlig for Oslo). Frogner svømmeklubbs analyse (2012) identifiserte for Oslo i tillegg rundt 4,3 milliarder i direkte årlige innsparinger i statlig/kommunale behandlings- og pleieutgifter gitt bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet. Når Vista’s analyse peker på ungdom og eldre som grupper med en negativ trend, så er det sannsynlig at svømmeanlegg som sosiale mosjonsmøteplasser er en del av svaret. I 13-16-årsalderen faller en stor andel ut av kunstgress/flerbrukshall-idrettene, og kommunen bør også bygge opp kapasitet for eldre, i hvert fall i måneder med holke og farlig/vanskelig/hardt skiføre.

Svømmehalldekningen i Oslo er katastrofalt mangelfull. Selv med en tredobling av kapasiteten vil Oslo ligge under den svømmehallkapasitet per innbygger som man har i resten av landet. Idrettskretsen påpeker at kapasiteten i flerbrukshaller og ishaller er for dårlig, men det er i Oslo mer enn 15 ganger så mye spilleareal i flerbrukshaller og ishaller som svømmebassengareal, selv om statistikkene i kommunens utredninger viser mer enn dobbelt så mange potensielle svømmere som det er potensielle brukere av idrettshallene.

Kollektivtrafikk og geografi tilsier at det bør være større bad på Tøyen og Majorstuen, Oslo Nord (forgreningen Ringen/Sognsvannsbanen), Oslo Sør (Nordstrand/Lambertseter/Holmlia) og nord i Groruddalen (Stovner).

Vi vet at det i mange tilfelle ikke er klargjort hvor svømmeanlegg skal plasseres, og at man i andre tilfelle må avvente annen planlegging, slik at det vil ta tid å bygge alle badene. Men derfor er det viktig å starte utredningene nå, koordinere mot annen arealutnyttelse, sikre arealer og drive frem de tiltak som umiddelbart kan igangsettes.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

875 underskrifter hittil!

Opprettet av
Bjørn Solheim
10.05.2017
Område
Oslo

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad