Omlegging Fv504 ved Svanekil Gård på Hvaler


Til: Gående, syklende og kjørende gjennom gårdstunet

Svanekil Gård har de siste 50 årene kjempet for å få lagt om Fv504 Botneveien gjennom gårdstunet på Svanekil og Svankil.

Vegen er smal, bratt og lite trafikksikker. I tillegg er den i konflikt med framtidige planer for utvikling av videre gårdsdrift og næring på Svanekil Gård.

Vi håper med dette at mange i lokalsamfunnet, samt feriegjester på Hvaler kan være med å signere denne kampanjen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

14.03.2019

Første utkast av geometri til omlegging av Fv.504 Botneveien oversendt fylket, Hvaler kommune og politikerne. Da er det bare å vente på tilbakemelding.

21.11.2018

TALLENES TALE (FAKTA) ER PÅ PLASS: Trafikkmålingene fra i sommer viser en ÅDT på hele 900 kjøretøy. En maks timetrafikk på hele 120 per time. Altså 2 kjøretøy per minutt og en gjennomsnittsfart på hele 40 km/t!! Tiltross for dette ser det fortsatt ut som det er en lang kamp for å få lagt om fylkesveien forbi 2 gårdstun og boliger på Svanekil/Svankil. Hjelp oss videre og skrive under ???? På forhånd takk ???? -Vi gir oss ikke på tørre møkka-

21.06.2018

Hvaler høyre med Marita Wennevold Hollen har også kommet på banen vedrørende omlegging av vegen rundt gårdstunene. Nå ruller ballen videre og det kan synes som at mulig finansiering og organisering av arbeidet er neste store milepæl ?? som ikke lenger virker uendelig fjernt unna. Med hele 1035 underskrifter søker vi fortsatt støtte med engasjement og støtte.

30.05.2018

Fylkeskommunen utfordres nå mht. deres prising på 10-12 millioner kr. Våres kostnadsoverslag ender på 1.5-2.5 millioner kroner. Nok engang tar Elisabeth Skovly i F-b.no og fronter saken. https://www.f-b.no/nyheter/hvaler/vei/mener-denne-veien-kan-legges-om-for-en-femtedel-av-prisen/s/5-59-1133552
Med hele 1022 underskrifter per dd får vi nå håpe Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg med Olav Moe, finner midler og prioritering på sitt budsjett.
Fortsett og bidra med deres underskrifter.

21.05.2018

Fylkeskommunen har nedsatt en komite/ressursgruppe for gjennomgang av gårdstunene i Østfold fylke, samt bestemt at det skal måles trafikkmengde gjennom gårdstunene 1.juli - 1.august. Gruppen har allerede hatt sitt første møte, som ble gjennomført i april. Vi holder "poteten varm" med og etterspørre referat, fremdrift og vil gjerne bidra med innspill hvis ønskelig. Fortsett og bidra med deres underskrifter.

10.04.2018

Idag er saken vedrøende omlegging vei oppe i samferdselskomitéen i Østfold fylkeskommune. Vi venter i spenning på svar/møtereferat

31.01.2018

Et tverrpolitisk flertall i Hvaler kommune (FrP, AP og Høyre) har nå jobbet fram en KU for flytting av vegtrasen slik som ønsket, med en positiv konklusjon mht. kommuneplanens arealdel. En milepæl i arbeidet med flytting av vegen synes og snart være på plass. Møtet i Fylkes trafikksikkerhetsutvalg er neste viktige hendelse, der det forhåpentligvis kommer mer signaler mht. prioritering av gårdstun, finansiering og fremdrift mht. prosjektet.

25.01.2018

Fredrikstad blad ved den dyktige journalisten Elisabeth Skovly har nok engang satt fokus på saken idag med en artikkel i Fredrikstad blad papirutgaven og på nettavisen. https://www.f-b.no/nyheter/trafikk/gardstun/pa-to-uker-har-to-busser-og-en-bil-med-henger-havnet-i-grofta-pa-denne-skoleveien/s/5-59-999683

16.01.2018

Saken skal til behandling prioritering i februar i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Utvalget består av Østfold fylkeskommunes samferdselskomite, Statens vegvesen, Trygg trafikk og politiet.

https://www.ostfoldfk.no/samferdsel/fylkesvei/trafikksikkerhet/fylkets-trafikksikkerhetsutvalg-ftu.4969.aspx

17.09.2017

Kommuneplanens arealdel skal opp til 1.gangsbehandling i kommunestyret 19.oktober. Fortsett og lik, del og skriv under, så vi blir hørt under høringen !

12.07.2017

Fredrikstad Blad ved en dyktig journalist med navn Elisabeth Skovly var idag i kontakt med oss, dette resulterte i en avisartikkel både i papirutgaven og på nett https://www.f-b.no/nyheter/nyheter/hvaler/har-fylkesveien-pa-trappa-veien-egner-seg-best-til-hest-og-kjerre/s/5-59-809817

25.05.2017

Kommuneplanens arealdel er nå på høring, med frist for innspill, merknader og tilbakemeldinger innen 21.08.2017. Selv om administrasjonen er negativt innstilt i konsekvensutredningen tok AP opp saken på kommunestyremøte den 11.mai, her oppfattet vi at det var bred politisk enighet om å jobbe for å få omlagt vegen. Fortsett å lik, del og skriv under underskriftskampanjen.

23.04.2017

Omlegging av veg: Administrasjon i Hvaler kommune er negative til vegomlegging. Vi får håpe de folkevalgte ser saken annerledes. Saken skal videre til behandling i Utvalget for samfunnsutvikling (26.april), Formannskapet (27.april) og Kommunestyret (11.mai). I tillegg arbeides det fortsatt med å få spikret en befaring med samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. Fortsett å skriv under på underskriftskampanjen, vi gir oss ikke så lett ;):)

05.04.2017

Da har vi fått signaler på at samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune kommer på befaring i slutten av april. Vi håper fortsatt på at mange flere vil signere denne kampanjen for å få ballen til å rulle videre. Lik, del og ikke minst signer ! :)
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1206 underskrifter hittil!

Opprettet av
Christine og Anders Svanekil
28.03.2017
Område
Østfold

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad