Beta
Lik oss på Facebook

JA til at frisørlinja ved Skarnes videregående skal bestå!

JA til at frisørlinja ved Skarnes videregående skal bestå!


Til: Fylkestinget i Hedmark

Hjelp oss å bevare frisørutdanningen ved Skarnes videregående skole!

Som et ledd i innsparingsprosessen for Hedmark Fylkeskommune har fylkesrådet foreslått å flytte studietilbud fra Skarnes videregående skole til Kongsvinger med virkning fra 2020, med unntak av to tilbud, hvor frisør er et av disse.

Dette er særdeles uheldig da vi har et stort behov for frisørutdanning. Vi har i år også sett en økning av gutter som ønsker å utdanne seg til frisør det siste året. Kreative elever som ønsker å arbeide med noe kreativt og skapende har rett til å få muligheten til å nå sine mål uten å reise langt av sted o måtte bo på hybel.

Frisørlinjen ved Skarnes videregående ble etablert for 27 år siden. Det har vært stor søking i mange år, men noe mindre de fire siste årene. (60%). Elevene som har ønsket å gå videre i frisørfaget etter fullført videregående skole, har fått lærlingeplass i bedrifter i nærmiljøet mens andre har ønsket å flytte på seg.

Skolen har opparbeidet seg et nært og godt samarbeid med frisørbedrifter i sørfylket. Elevene har i løpet av skolegangen vært utplassert i bedrift og dermed fått et godt innblikk i hva faget innebærer. De siste årene har vi hatt mer etterspørsel etter lærlinger enn hva vi kan tilby frisørsalongene.

Frisørlinjen ved Skarnes videregående har i 27 år bidratt til å utvikle flotte, flinke og kreative elever, lærlinger og senere arbeidende skattebetalere i distriktet og omegn. Ved å avvikle frisørutdanningen i sør fylket, mister mange jenter og gutter muligheten til å utdanne seg i den kreative retningen de ønsker. Samtidig vi det være å fjerne et stort potensiale for elever i Kongsvingerregionen. Dette blir vanskeligere for næringslivet å rekruttere arbeidskraft til sine salonger.

Ved å fjerne frisørlinjen vil antakelig mange velge bort drømmen sin om å bli frisør, nettopp fordi avstanden til nærmeste tilbud med frisør vil bli lagt til Hamar, og kan dermed havne på utdanningstilbud som de ikke er motivert for. Flere kan komme til å velge private skoler. De private aktørene har en høy pris på sine kurs, opptil kr 80 000,- for 6 måneder, og det uten at utdanningen er godkjent for å gjennomføre fagprøve. Fylkeskommunen velger å overlate fylkeskommunale oppgaver til private aktører ved å legge ned dette tilbudet i sørfylket.

Vi trenger DIN underskrift for å vise viktigheten av å opprettholde et tilbud om frisørlinje i sørfylket, og utdanne kreative og flinke frisørelever, lærlinger og fremtidige motiverte medarbeidere i Kongsvingeregionen.

Hilsen 2 FRA Mia og Linda


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del JA til at frisørlinja ved Skarnes videregående skal bestå! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Hedmark

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin