Beta
Lik oss på Facebook

Vern Vinda


Til: Alle innbyggere 15 år eller mer

Elva Vinda i Øystre Slidre står i fare for å bli utbygd – den siste større, urørte elva i bygda vår.
1. Utbygging vil føre til inntil 70 % reduksjon i vassføringa om sommaren. Vårflaumen som gjev oss dei spektakulære fossane, vil bli redusert med 40 %.
2. Dette gjev dårlegare naturoppleving for folk som går på dei mykje nytta naturstigane langs elva.
3. Søre Vindin som drikkevasskjelde for store delar av bygda kan risikere redusert vasskvalitet på grunn av hyppige endringar i vasspegelen.
4. Dyr og plantar får dårlegare livsvilkår.
5. Konsekvensar for kulturminne, grunnvatn og raudlista arter er for dårleg utgreidde.
6. Øystre Slidre kommune brukar slagordet «rein naturglede» i si profilering. Vi deler slagordet fullt ut og vil difor verne Vinda.
Ved å skrive under på denne aksjonen støttar du arbeidet med å hindre den planlagde utbygginga av Vinda som vil auke elkraftproduksjonen i Noreg med 0,4 promille. Vi meiner det er mykje meir energi i ei god naturoppleving.
Styret for Vern Vinda


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

25.01.2017

438 underskrifter på nett og over 200 på manuelle lister. Dette er bra, men vi trenger flere underskrifter, så vær snill og signer oppropet.

Kommentarer

Del Vern Vinda på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
691 underskrifter hittil!

Opprettet av
Bjørn Kjensli
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin