Lik oss på Facebook

Vitaminaksjonen


Til: Norske myndigheter

Den 1. oktober 2015 ble livene til mange i Norge radikalt forverret!

Fra den dagen ble det forbudt å importere kosttilskudd som inneholder mer næringsstoff enn de norske maksimumsgrensene. Disse maksimumsgrensene er svært lave i forhold til andre land og så lave at det kan være vanskelig å oppnå god helsegevinst. Forbudet gjelder også urter og homeopatiske midler - alle produkter som hjelper mange mennesker til å ivareta sin egen helse på en for dem optimal måte.

Vi mener at denne regelverksendringen klart bryter med EUs lovverk, både når det gjelder kosttilskuddsforskriften og en av EUs viktigste prinsipper *fri flyt av varer*. I tillegg mener vi endringen bryter mot Menneskerettskonvensjonen art. 8.

Det er vår hensikt å klage Norge inn for EFTA/ESA og klagen vil veie tyngre med flere tusen mennesker som blir rammet av dette bak oss.

Vi ber deg derfor signere for å vise din støtte. Takk.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Vitaminaksjonen på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
7688 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad