Lik oss på Facebook

Støtt anmeldelse av regjering og storting!


Til: Den norske regjering og storting

"ANMELDELSE AV NORGES REGJERING OG STORTING FOR BRUDD PÅ NORGES GRUNNLOV

1. Undertegnede anmelder herved Norges regjering og storting for grunnlovsbrudd.

2. Tidligere regjering og storting ved utenriksminister Bjørn Tore Godal, underskrev 2. mai 1992 en handelsavtale med EØS. Dette er et klart brudd med Norges Grunnlov § 1 mv. Hvor var Norges Høyesterett da dette ble gjort?

3. Etter hva jeg har brakt i erfaring, avholdes for tiden hemmelige møter om å godkjenne nye handelsavtaler, som innbyggerne i Norge ikke har mottatt informasjoner om. TTIP Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap og TISA Trade in Services Agreement. Se vedlegg. Disse avtalene er også, jfr. informasjon jeg har funnet, i strid med Norges Grunnlov § 1 mv.

4. Grunnlovsbruddene jeg herved anmelder går på at nevnte avtaler, forringer landets frihet og selvstendighet. Dette er regelrett brudd på vår 201 år gamle grunnlov. Dessuten inneholder nevnte EØS-avtale en årlig utgift som Norge har betalt i flere år. Denne betales, mens landet ikke har råd til andre mer nødvendige utgifter som burde vært investert i.

5. Jeg krever at regjering og storting iverksetter en folkeavstemming om vi ønsker a) Å omskrive Norges grunnlov § 1. Om svaret blir nei, trenger, man ikke gå videre. Da gjelder § 1 fortsatt og andre medlemskap og avtaler er pr tid uaktuelt og i strid med vår grunnlov.

6. Blir svaret ja til å omskrive grunnloven § 1, må nye avstemminger iverksettes. b) Å fortsette EØS-avtalen med dertil hørende kostnad hvert år. c) Om det norske folk ønsker å inngå TTIP-avtalen samt informasjon om avtalen forut for avstemming. d) Om det norske folk ønsker å inngå TISA-avtalen samt informasjon om hva avtalen går ut på forut for avstemming.

7. Jeg krever på vegne av landets innbyggere at statsministeren og stortingspresidenten fremfører en unnskyldning til det norske folk for hva tidligere regjeringer og storting har gjort, herunder at nåværende regjering og storting har godtatt nevnte EØS-avtale og feilaktig har betalt årsavgiftene, som såkalte utøvere av lovgivingen for landet vårt.

8. Jeg krever videre at samme myndighetspersoner fremfører sin unnskyldning til det norske folk at de har begått brudd på Norges grunnlov. I tillegg har samme medlemmer av regjering og storting, godtatt at Norge har blitt delvis styrt av fremmed makt i Brüssel, ved å godkjenne og ta deres lover og vedtekter som tillegg til Norges Lover. Dette er også brudd på Norges Grunnlov § 1 mv.

9. Våre representative politikere samt stortingspresident er folkets tjenere, ikke motsatt. Når de begår feil, må de innrømme og beklage de feil de har begått."Signer og si din mening. Dette er en forlengelse av Ingar Oddleif Grøndahl's anmeldelse av regjering&storting.


Håper alle som signerer og kommenterer er klare for å bli med på et senere massesøksmål. Har ikke tatt personlig kontakt med Ingar, men håper han finner det ok at vi bruker hans anmeldelse som en mal. Hans sak, om den ikke henlegges, vil bli en læreprosess for et masse-søksmål hvor jeg håper flerfoldige tusener er med.

Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Støtt anmeldelse av regjering og storting! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
6258 underskrifter hittil!

Opprettet av
Mareno Enge
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad