Underskriftskampanje mot deler av områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet fra hyttefolk på Høgevarde


Til: Flå Kommune

Underskriftskampanje*til Flå kommune fra hyttefolk på Høgevarde

Områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet som nå er vedtatt av kommunen, vil innebære store konsekvenser for mange hytteeiere. Flå kommune har ikke tatt hensyn til våre synspunkter. Vi er ikke negative til hele planen. Det er fire ting i planen som vi krever endringer på:
1. Det er lagt opp til å bygge opp til 1700 hytter på Høgevarde med nedbygging av rekreasjonsområder. Dette er langt flere enn hva område tåler ut i fra natur- og friluftsinteresser. Antall hytter i planen må reduseres med flere hundre enheter.
2. Det er lagt opp til en betydelig utbygging oppover mot Vardefjell. Dette betyr at et av Høgevardes flotteste fjellandskap og rekreasjonsområde vil bli nedbygd. Vi krever at HV15 fjernes fra planen og at endringer gjøres på allerede regulert område HV9.
3. Det er lagt opp til fortetning i allerede godkjente reguleringsområder. Vi krever at disse «blåe områder» omreguleres tilbake til fritids- og turistformål.
4. Utbedring av vei- og trafikkforholdene (med blant annet alternativ veiløsning forbi Brennåsen).
Generelt, krever vi også at Flå kommune tar større hensyn til våre behov og meninger i fremtiden.

* Initiativtaker til underskriftskampanjen er Høgevarde Vel. Listen med underskrifter blir levert til Flå Kommune og kopi til Fylkesmannen i Buskerud

Signeres av: Hyttefolk på Høgevarde


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

276 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ken Woodward

På vegne av
Høgevarde Vel forening
04.05.2015
Kategori
Andre
Område
Buskerud

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad