Verdig behandling av pasienter, pårørende og ansatte ved SUS psykiatriske divisjon


Til: Stavanger Universitets Sjukehus, psykiatrisk divisjon

De siste årene har vi fulgt SUS psykiatri som pasienter, pårørende og tilskuere fra utsiden. Det vi har merket oss er et system som ikke funger som det skal. Flere ganger kommer det frem brudd på pasienters rettigheter, og det er også brudd på menneskerettigheter. Som belyst i Stavanger Aftenblad i januar 2015.
SUS psykiatriske har også i flere år hatt utfordringer med bemanning av sykepleiere, noe som rammer alle gruppene; pasienter, pårørende og ansatte. Noe som har vært belyst i media mange ganger.
Den siste tiden har det og dukket opp flere saker og vi er blitt kjent med at ansatte ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold. De er redde for represalier, å bli «svartelistet», og det har vi også sett at er utfallet i saker.
En ukultur, der de som varsler ikke blir lyttet til, men sett på som illojale.


Vi ønsker et mer verdig tilbud ved SUS psykiatriske:

- Et psykiatrisk tilbud som behandler mennesket, ikke bare diagnosen/symptomene.
- At pasienten skal bli «sett», og selv få være aktiv i sin behandling.

- Fokus på ressursene som bor i de gode ansatte, de som er der for pasienter og pårørende.

- Vi vil ha tydelige rutiner, klare forventninger til ansatte om hvordan møte pasientene, noe som bidrar til et felles etisk ståsted.
- Tvang skal forebygges, og være absolutt siste utvei.
- Kontinuerlig holdningsarbeid blant personalet rundt tvang.
- Tett oppfølging fra ledelsen på den enkelte post sitt holdningsarbeid, og status.

- At pårørende, brukere og ansatte kan jobbe tett sammen i et system der trygghet og åpen dialog er et «must»
- tydelige rutiner på oppfølging av pårørende, og tydelige ansvarslinjer for gjennomføring.

- Vi vil ha åpenhet rundt varsling, og at det belyses at det å varsle er en positiv ressurs.


Vi oppfordrer alle til å støtte kampen for et bedre tilbud ved Stavanger Universitets Sjukehus, psykiatrisk divisjon.
For pasienter, pårørende og ansatte.

Skriv under nå, og gi din stemme


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

218 underskrifter hittil!

Opprettet av
Monika Haraldsen

På vegne av
Retten til et verdig liv i SUS psykiatri
04.05.2015
Område
Rogaland

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad