Nei til ny skytebane på Lahaugmoen!


Til: Skedsmo kommune

Vi ber politikere i Skedsmo kommune om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaugmoen.

I flere tiår har det vært en konflikt knyttet til aktiviteten på skytebanen på Skjetten i Skedsmo kommune. Skytebanen er lokalisert midt i et boligområde og medfører stor støybelastning for berørte innbyggere. Løsningsforslaget som nå foreligger er å ta ut et område fra markagrensa for å etablere en ny skytebane på Lahaugmoen. Området ligger i Skedsmo kommune tett opp mot kommunegrensen til Nittedal kommune.

En ny skytebane på Lahaugmoen vil ikke løse utfordringene som er knyttet til dagens skytebane. Tvert imot, støybelastning og konflikt blir videreført fra Skjetten til Lahaugmoen, Holumskog, Gjelleråsen og naturområdene i Gjelleråsmarka. Uavhengig av om den totale belastningen er antatt å bli mindre enn den er i dag, kan vi ikke godta at nye tur- og rekreasjonsområder og boligstrøk skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaugmoen medfører. For å løse utfordringen som er knyttet til det nåværende anlegget må aktivitetene flyttes til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og viktige tur- og naturområder.

En ny skytebane på Lahaugmoen går både utover markagrensa, dyrka mark og verdifulle natur- og kulturområder. Gjelleråsmarka er et viktig rekreasjonsområde for et stort antall innbyggere i både Nittedal, Skedsmo og Oslo. Vi ber derfor Skedsmo kommune om å oppheve planen.

Gi din signatur for å vise at du ikke vil ha skytebane i Gjelleråsmarka!

Med vennlig hilsen
Gjelleråsmarkas Venner
Naturvernforbundet Nittedal
Miljøpartiet De Grønne i Nittedal og i Skedsmo


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

112 underskrifter hittil!

Opprettet av
Gjelleråsmarkas Venner
14.04.2015
Område
Akershus

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad