Beta
Lik oss på Facebook

Vi som ønsker Lofotodden nasjonalpark


Til: De som støtter opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark

Behov for nasjonalpark:
Fjellområdene i Moskenes og Flakstad er blant de flotteste I Norge, med et rikt dyreliv og muligheter for spektakulære naturoppleveler. Dette er et område med få tekniske inngrep og nedbygd areal. Per i dag er området strengest mulig regulert, siden det er LNF-område i kommuneplanene. Dette vil for eksempell si at det er svært vanskelig å få godkjennelse for oppsettelse av ny bebyggelse.

For fastboende og turister er Lofotodden et populært turområde. Om sommeren er trykket av fjellturister så stort at det i enkelte områder er synlig slitasje på terrenget, og det er også behov for toalettfasiliteter. Besøksforvaltning, en stratergi for håndtering av besøkende og næringsutvikling tilknyttet den sårbare naturen er nødvendig. Bedre merkevarebygging av området vil også kunne tiltrekke seg nye typer turister. Derfor trengs Lofotodden nasjonalpark!

Naturverdier og bruk av nasjonalpark:
Hensikten med å opprette nasjonalparken er å bevare større naturområder, med planteliv, dyreliv og geologiske forekomster i en mest mulig opprinnelig tilstand, og gi allmenheten muligheter til å oppleve slik natur, samt å bevare naturverdiene for etterkommere.

Nasjonalparkene gir videre muligheter for undervisning og forskning i urørt eller nær urørt natur. Det er alminnelige regler for ferdsel i og bruk av nasjonalparker, men man kan begrense/omdirigere ferdsel i områder dersom det er til skade for naturmiljøet. Jakt og ferskvannsfiske, samt høsting av naturen, kan foregå på lik linje med områder utenfor en nasjonalpark.

Det er utført konsekvensutredning bruk av omrrådet dersom det lykkes å få opprettet en nasjonalpark. Resultat ble:
Jakt og ferskvannsfiske: liten positiv konsekvens
Fritidsbebyggelse: liten negativ konsekvens
Reiseliv: Middels positiv konsekvens
Landbruk: liten positiv konsekvens
Sårbarhetsanalyse for kulturminner: positiv konsekvens

Lofotodden nasjonalpark vil kunne gi finansielle midler til tilrettelegging og utvikling i dette området. Skjøtselstiltak og landskapspleie, deriblant ekstra midler til sauedrft, er også aktuelt. En nasjonalpark vil åpne muligheter for å sette opp gjeterbuer, leskur og utedo, samt ha informasjonsenter i tilknytning til området.

Et løft for Lofoten:
Dette er et løft for hele Lofoten, og åpner opp nye muligheter i reiselivsbransjen. Samtidig tar vi vare på vår flotte natur.

Vær med og støtt opp under denne viktige saken for Moskenes, Lofoten og Norge!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Vi som ønsker Lofotodden nasjonalpark på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
269 underskrifter hittil!

Opprettet av
Martin Eggen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin