Beta
Lik oss på Facebook

OPPROP MOT OMSKJÆRING AV GUTTER


Til: Helse- og omsorgsdepartementet


Ikke- terapeutisk omskjæring av små gutter fjerner frisk forhud som har viktige fysiske, seksuelle og immunologiske funksjoner. Inngrepet er irreversibelt, forårsaker skade, utsetter barn for smerte og risiko for komplikasjoner og utføres på små barn uten samtykkekompetanse. Det strider mot medisinsk etikk og krenker barnets rettigheter til en intakt kropp. Derfor bør det innføres aldersgrense.
De nordiske barneombudene og nordiske medisineksperter gikk i 2012 ut med en felles uttalelse hvor de ber sine respektive land om å innføre aldersgrense på ikke-terapeutisk omskjæring av gutter. Et samlet medisinfaglig miljø i Norge at det ikke er medisinsk grunn for rituell omskjæring og påpeker at det strider mot medisinetikk å operere friske barn uten deres eget samtykke.
Vi støtter barneombudene i denne saken og krever at det blir satt en nedre aldersgrense for omskjæring av gutter til minimum 16 år.

BAKGRUNN:
Stoltenberg- regjeringen utarbeidet i 2011 et høringsnotat, der de ønsker at rituell omskjæring skal tilbys gratis på offentlige sykehus. Hensikten er å få praksisen inn i «ordnede» former. Vår nåværende helseminister Bent Høie åpner for at nyfødte gutter får tilbud om omskjæring på offentlige sykehus, og dette forslaget vil bli fremmet på Stortinget i løpet av de nærmeste ukene.. Vi krever at isteden for å legge til rette med et slikt tilbud (som kan føre til at antall omskjæringer kan øke kraftig i Norge), burde ressursene blitt brukt på arbeidet med å få slutt på, og forby praksisen. Norske myndigheter må forby medisinsk unødvendig og irreversibel kirurgi på små barn uten samtykkekompetanse!

HVA ER OMSKJÆRING?
Omskjæring av gutter innebærer å kirurgisk fjerne forhuden på penis, slik at hele glans blir ubeskyttet. Guttebarnet blir først bundet fast i en circumstraint/holdt fast uten mulighet for å komme seg unna. Ved omskjæring må man først "frigjøre" (rive løs) forhuden fra glans, da forhuden hos små gutter sitter fast i penishodet. Deretter strekker man forhuden maksimalt, og den klippes/skjæres bort i nivå med kanten av penishodet. Til slutt sys sårkanten for å unngå blødninger. Omskjæring foregår ofte uten noen form for smertelindring, eller med lokalbedøvelse, som heller ikke er smertefritt.
Ønsker du en nærmere beskrivelse av selve omskjæringen, se f.eks http://video.google.com/videoplay?docid=-6584757516627632617 (Advarsel: sterke bilder)
HVORFOR ER OMSKJÆRING AV GUTTER GALT?
Barnets rettigheter
Alle former for omskjæring er overgrep. Det er etisk galt å fjerne en frisk del av et friskt lem på et friskt barn. Siden inngrepet er irreversibel skade av kjønnsorganet, samt utsetter barnet for unødig smerte og risiko for komplikasjoner, er det krenkelse av barnets rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. Barn har rett til fysisk integritet (art. 19) og staten skal iverksette alle effektive tiltak for å eliminere skadelig tradisjonsbundet praksis (art. 24). En aldersgrense vil være innfrielse av barnets beste (art. 3) og barns medbestemmelse (art. 12).

En rekke jurister, medisinetikere og moralfilosofer har skrevet artikler hvor de konkluderer at ikke-terapeutisk omskjæring av gutter er uetisk, uforsvarlig og menneskerettsstridig. Problemstillingen har blitt belyst og analysert ut ifra samtykke, autonomi, fysisk integritet, trosfrihet, foreldreansvar, pragmatisme, paternalisme og mer. En spesialutgave av Journal of Medical Ethics, en ledende internasjonal journal, tok nylig opp temaet.
Det er økende motstand mot omskjæring internasjonalt, og også i USA er praksisen i sterk tilbakegang. Det finnes også muslimske og jødiske grupper som ønsker en slutt på praksisen.

Medisinske argumenter
Det er bred konsensus blant medisinske eksperter i Norden at det ikke foreligger generell medisinsk begrunnelse for omskjæring. Flere nasjonale barnelegeforeninger har gitt sine redegjørelser og ingen av dem anbefaler praksisen. Ikke-terapeutisk omskjæring fjerner opptil 50 prosent av frisk penishud. Inngrepet er irreversibelt, og barna blir dermed fratatt retten til selv senere å kunne bestemme om de vil få utført omskjæring eller ikke.
Smerte: Selve omskjæringen beskrives av mange medisinske eksperter som svært smertefull, og barnet opplever også smerter og ubehag i lengre tid etterpå (spesielt i forbindelse med urinering). Undersøkelser viser at nyfødte reagerer på omskjæringen med økt hjerterytme, økt respirasjonsfrekvens og økt forbruk av oksygen. Det er vist at omskjæring kan ha langvarige negative effekter, med hypersensitivitet overfor smerter, økt stressnivå, problemer med amming, og kan i tillegg føre til en negativ mor-barn-relasjon i den svært viktige barseltiden.
Komplikasjoner: Omskjæring medfører risiko for komplikasjoner. En nylig publisert studie i Danish Medical Journal viste en komplikasjonsrate på 5,1 % etter omskjæringer utført av barnekirurger på Rikshospitalet i København. Internasjonale studier viser alt fra under 1 til 35 % komplikasjoner. Årlig rapporteres det om dødsfall. Andre komplikasjoner er blødninger, infeksjoner, amputasjon av deler av penis, arrdannelser og skjevvekst.
Seksuelle komplikasjoner: Nordisk Forening for Klinisk Sexologi uttaler at omskjæring reduserer kjønnsorganets optimale funksjon. Forhuden har en høy konsentrasjon av erogene reseptorer og nerveendinger som er svært følsomme. Omskjæring fjerner noen av de mest sensitive områdene av penis. Inngrepet innebærer derfor betydelig risiko for nedsatt følsomhet og seksuell nytelse, ereksjonssmerter, problemer med å oppnå orgasme og impotens.
Likestilling
Fjerning av forhuden på gutter er minst like alvorlig som fjerning av klitorishetten på jenter. Det er dobbeltmoralsk å tillate førstnevnte når det er forbud mot sistnevnte. Mens Norge har forbud mot "varige forandringer" eller "skade" av jenters kjønnsorgan, har gutter ikke slikt rettslig vern. Flere barnerettseksperter mener at dette er et brudd på diskrimineringsvernet (art. 2 i Barnekonvensjonen). På lik linje som det er forbudt å omskjære jenter, har gutter samme rett til beskyttelse mot overgrep (les: et medisinsk unødvendig kirurgisk inngrep på gutters kjønnsorgan). En aldersgrense på minimum 16 år vil ivareta dette hensynet.
Omskjæring av gutter kan være med å vanskeliggjøre arbeidet mot kjønnslemlestelse av jenter. Mange frykter at praksisen kan legalisere seksuell lemlestelse av jenter, da de fleste menn (i land hvor kjønnslemlestelse foregår), selv ble omskåret som smågutter. Og selv om rituell omskjæring av gutter eller jenter ikke er omtalt i Koranen, begrunnes de begge ut fra samme kulturelle tradisjon. Vi har allerede et forbud mot kjønnslemlestelse av jenter (fra 1996.) Vi krever at dette straffepåbudet gjøres kjønnsnøytralt, slik at gutter og jenter får lik rett til intakt kropp.
En betydelig andel menn som har blitt omskåret som barn uttrykker at de har blitt krenket og sviktet; at de føler sinne, sorg og skam; at det skaper distanse fra foreldre og deres religion; og har fått mistillit til helsevesenet. Lemlestede kvinners stemmer var viktige da loven mot kjønnslemlestelse ble vedtatt. På samme måte bør vi nå lytte til de mange menn som har fysiske eller psykiske problemer grunnet ikke- terapeutisk omskjæring.
Støtt kampen for aldersgrense. Enhver bør få kunne velge for seg selv om de vil få utført omskjæring når de kan gi sitt informerte samtykke.

Følg Stopp Omskjæring
FB: facebook.com/omskjaering
Twitter: @intaktnorge
------------------------------------------------
KILDER/MER INFORMASJON:

Barneombudenes pressemelding: http://barneombudet.no/for-voksne/brev-til-myndighetene/2013-2/felles-nordisk-uttalelse-for-aldersgrense-ved-omskjaering-av-gutter/

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Mannlig_omskjæring

Journal Of Medical Ethics: http://jme.bmj.com/content/30/3.toc

Dansk Medisinsk Journal: http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/PAST_ISSUE/2013/DMJ_2013_08/A4681

Nordisk forening for klinisk sexologi: http://nacs.eu/data/press_release001.pdf

Medical videos: http://www.medicalvideos.us/videos-253-Male-Circumcision

Tidsskrift for den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/article/472266
www.circumstitions.com
Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del OPPROP MOT OMSKJÆRING AV GUTTER på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
3019 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elin Langholm

På vegne av
Stopp omskjæring
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin