Lik oss på Facebook

La Liam leve!


Til: Miljødirektoratet

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø ble i sommer kontaktet av en dyreklinikk i Tromsø, som ga beskjed om at de hadde fått levert inn en meget forkommen ildervalp som var funnet ute av en privatperson. De lurte på om vi hadde lyst til å ta dyrelegeregninga slik at de kunne forsøke å redde valpen, samtidig som vi forsøkte å oppspore eier. Det sa vi selvsagt ja til. Vi ble også forsikret flere ganger av veterinæren om at det var en ilder og ikke en mink.
Etter kort tid i fosterhjem ble det imidlertid klart at det var en mink, og ikke en ilder.

Problemet som da meldte seg var følgelig at mink er sett på som et skadedyr, da det ikke hører hjemme i norsk fauna. Det er derfor ikke lov til å sette ut mink i det fri etter rehabilitering.

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø ønsket av den grunn å få tillatelse av myndighetene til å omplassere Liam Mink Jagger til en dyrepark, hvor han ville leve i fangenskap men under bedre forhold enn for eksempel mink som lever på norske pelsdyroppdrett. Søknaden vår ble imidlertid avslått av Miljødirektoratet, utelukkende av prinsipp for hovedregelen - at mink ikke er ønsket i Norge. Dette etter at viltnemnda og miljøvernavdelinga i Tromsø(via telefonsamtaler) stilte seg meget positive til forslaget vårt om å omplassere minken til dyrepark.

Lovverket åpner for å gjøre unntak fra hovedregelen i særlige tilfeller. Hva de legger i "særlige tilfeller" har de ikke noen klare holdepunkter for. Det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak. De antydet likevel at om arten er fredet, eller omstendighetene omkring at dyret ble tatt inn, kan spille inn på avgjørelsen.

"Saken med Liam må kunne ansees som et særlig tilfelle. Det er snakk om en helt tam og frisk mink med god livskvalitet og livsglede. Liam er vant til mennesker og vil kunne ha et godt liv i en dyrepark som kan legge til rette for han med tilstrekkelig med plass, bademuligheter og lignende. Han vil ha det langt bedre i dyreparken enn de minkene som sitter i bur på norske oppdrett har det" sier Cecilie Joahnsen, leder i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø.

Polar Zoo, den dyreparken i Europa som har størst plass pr dyr, ønsker nå å ta imot Liam slik at han kan få bo der istedenfor å være nødt til å bli avlivet. Liam og personer fra organisasjonen har vært på besøk hos Polar Zoo for å se på området som er tiltenkt han. Det var et fantastisk besøk og Liam elsket å være der. Han løp rett ut i den store badedammen som ligger midt i området "hans", og fanget løv mens han badet i lang tid. Deretter utforsket han området på land. Det var tydelig at han ville komme til å få et godt liv der.


"Denne saken er spesiell. Vi deler miljødirektorates syn på at ville dyr ikke skal tas inn og temmes, men det er ikke det som er saken her. Det finnes hjemmel for å la Liam leve videre, men det virker som departementet ikke ser saken fra dyrets side i det hele tatt. Liam er en flott liten krabat og det er ingen tvil om at han har et ønske om å leve og at han kan få et godt liv - om bare miljødirektoratet er villig til å gi han en sjanse!" avslutter Johansen fortvilt.HJELP OSS Å HJELPE LIAM, SIGNER NÅ!Om du er registrert på facebook kan du se bilder av flotte Liam Mink Jagger her: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570589212976774.1073741832.148652015170498&type=1


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del La Liam leve! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
7834 underskrifter hittil!

Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad