Lik oss på Facebook

Barnevernsaksjonen.no - Våre krav til et kvalitetssikret barnevern


Til: Alle med barn, kjennskap til andre med barn og alle landets familier

Barnevernsaksjonen.no - Spydspissaksjonen med hånda på hjertet og alle tilhengere krever herved at:

- Dette er våre krav - Om du kan stille deg bak denne kravlisten vennligst signer denne underskriftskampanjen -

1. Barnevernet i Norge gjennomgår grundige kvalitetssikringstiltak, samt jevnlige kvalitetskontroller i alle ledd av barnevernskjeden fra bekymringsmelding til endelig vedtak og håndtering av barn og foreldre i etterkant. Uavhengige organ skal gjennomføre jevnlige gjennomgående kvalitetskontroller i hver kommune, ikke begrenset i tid.

2. Vi krever følgelig også at barna blir hørt på kvalitetssikret vis med videoopptak der involverte jurister og foreldrene får følge med på disse samtalene live. En slik transparens vil opprette tillit til systemet og minimere overtramp og hurtige avgjørelser som skader barna. Det skal følgelig bevises at barna ikke ledes i noen samtale eller presses eller fristes med goder til å si ting de egentlig ikke ville sagt. Barnas stemme må høres og respekteres.

3. Vi krever også gransking av barnevernskjeden i et slikt omfang at de overtramp og overgrep som er gjort mot barn og familier i Norge de siste 10 år blir avdekket og korrigert. Det vil være ønskelig med egne utvalg som også sørger for å gå enda lenger tilbake i tid i saker det er tvil rundt og som også har mandat til å beslutte erstatningssummer til tidligere barnevernsbarn. Der det er det er tvil om det er blitt gjort på rett måte skal en ny etterforskning opprettes av uavhengige saksbehandlere for å avdekke om vedtak og handling virkelig var og er til barnets beste.

4. Vi krever at det biologiske prinsipp anerkjennes som det ledende prinsipp i alle saker sammen med prinsipp av minste inngrepen og at akuttplasseringer KUN skal brukes der det er klare beviser på akutt vold, overgrep eller tilstander som klart beviser svært grov omsorgssvikt. Akuttplasseringer skal begrenses til det absolutte minimum, slik det er nå akuttvedtak blitt hovedregelen der 8 av 10 barn i dag hentes akutt. Terskelen for akuttvedtak må strammes grundig inn og situasjonen overvåkes grundig.

5. Vi krever at familiene blir hørt, også besteforeldre og annen nær familie. Der det er mulig skal alltid familiemedlemmer få muligheten til å bli barnas fosterforeldre til mor og far eller en av dem er i stand til å forsøke seg på sine roller igjen.

6. Det skal ALLTID være fokus på hjelpetiltak i ALLE tilfeller. I de tilfeller det er incest, grov beviselig vold eller tunge rusmidler inne i bildet skal det gjøres unntak her og akuttvedtak må fattes, derimot skal barnevernet pliktes å redegjøre grundig for andre familiemedlemmers evne og ønske om å være fosterforeldre for barna slik at barna ikke mister kontakt med sin biologiske familie.

7. I tilfeller der vedtaket er omsorgsovertakelse SKAL det opprettes og bestrebes best mulig kontakt mellom fosterforeldre og biologiske foreldre for å minimere konflikter, det SKAL opprettes jevnlige samvær mellom biologiske foreldre og barnet(a) i et slikt omfang at barnas tilknytning til sine foreldre ikke skades.

8. ENHVER omsorgsovertakelse SKAL være midlertidig, ikke kun i teori, men i praksis uavhengig av tiden det tar for foreldrene å vise at de er i stand til å ivareta sine barn på en trygg måte etter diverse hjelpetiltak og oppfølging fra barnevernets side. Hjelpetiltak skal dokumenteres og effekten av dem måles.

9. Privat innblanding i barnevernet skal begrenses til et minimum, det være seg fondstyrte institusjonseiere som Aleris Ungplan og andre. De skal nøye granskes og kvalitetssikres i alle ledd på lik linje med barnevernskjeden. Aleris Ungplan & Boi omsatte i 2012 for 825 ooo ooo kroner i Norge alene(Ref Purehelp.no). Det betyr at barnevernstjenester er blitt en industri som muliggjør stor grad av korrupsjon. Dette gjør barn ytterligere rettsløse og faren for at barn ikke blir hørt i det hele tatt øker. Faren for overgrep og vold øker og muligheten for pedofile ringers innblanding øker jo større denne pengekassen blir og jo større omfanget av industrien blir.

10. Barnevernsledere har HMS ansvar og SKAL i så måte også kunne ta opp enkeltsaker ved behov.

11. Barnevernsarbeidere og barnevernet i kommunen generelt skal stilles ansvarlig med konsekvenser som å miste jobben, bøter eller ved mange nok overtredelser bytte av ledelse og i siste instans nedleggelse og opprettelsen av et nytt barnevern. Uten konsekvens blir det mye maktmisbruk og overtramp, kuttede hjørner og halvferdige vedtak og løsninger, det kan vi ikke tillate i samfunnet vi lever i når det kommer til våre barn.

12. Total gjennomgang av lovverket og langtidsvirkningen av dagens lovverk. Nøye vurdering av lovverk med formål å øke barn og familiers rettsikkerhet.

13. Fylkesnemda som i dag kun stempler og godkjenner nær sagt 100 % av alle barnevernets vedtak skal strammes inn og enten avvikles eller dens rolle begrenses sterkt, eller endres til et kvalitetssikrende organ.

Hvordan dette skal skje i praksis blir en annen sak, men det er ingen tvil om at alt her er mulig å gjennomføre.

Dette er våre krav - Om du kan stille deg bak denne kravlisten vennligst signer denne underskriftskampanjen


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Barnevernsaksjonen.no - Våre krav til et kvalitetssikret barnevern på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1905 underskrifter hittil!

Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad