Beta
Lik oss på Facebook

JA til flere rom for spilleglede!


Til: Kulturpolitikere

I taket bråker et slitent ventilasjonsanlegg som har sett sine beste dager. Lufta henger tung og støvete i det lille øverommet og i gymsalen hvor musikantene forsøker å blåse liv i en melodi. Veggene suger lyden til seg, og klangen fra instrumentet faller til gulvet uten å skape den helt store musikken. Vi må skape flere rom for spilleglede!

Dårlig luftkvalitet, vanskelige lysforhold, uønsket støy og laber akustikk. Slike forhold møter mange av de over 500 000 kulturentusiastene og kulturskoleelevene som ukentlig går for å spille, synge i kor, danse eller drive teater på skoler, gymsaler og kulturhus landet over. Mange av disse er barn og unge. Oppropet Rom for spilleglede mener alle fortjener gode rom for kreativ utfoldelse - ikke rom som er uegnet, dårlig eller til og med helsefarlige!

Vi utfordrer alle de politiske partiene frem mot stortingsvalget til å jobbe for at kulturlivet får samme modell for finansiering av øverom som idretten har til sine bygg og anlegg.

Rom for spilleglede har som mål at det om fem år er bygget og oppgradert egnede øverom i alle norske kommuner for det lokale musikk- og kulturlivet.

Rom for spilleglede har også som mål at alle kommuner innen fem år skal ha kartlagt kvaliteten og behovet for kulturlokaler i sin kommune og vedtatt en strategi for kulturarenaene som er forankret i kommuneplanen.

• Vi vet at gode spillerom gir økt spilleglede, høyere kvalitet og et mer blomstrende kulturliv.
• Vi vet at økt spilleglede og kulturdeltagelse gir bedre trivsel og folkehelse


Over en halv million ildsjeler!

Det er et samlet kulturliv som står bak oppropet Rom for spilleglede. Kampanjen er satt i gang av Norsk musikkråd, som har med seg landets musikk- og kulturorganisasjoner. Undersøkelser i en del kommuner viser at det ikke er uvanlig at halvparten av øverommene som er i bruk i dag er uegnet til formålet. Dette er for dårlig!


Kampanjens mål er lik finansieringsmodell som idretten!

Finansieringsordningen for utbygging og rehabilitering av lokale idrettsbygg i kommunene er god: Ved bygging av lokale idrettsanlegg, utløses statlige midler på ca 1/4 av utgiftene. Tilsvarende finnes ikke for øverom og kulturarenaer. De kommunale kulturbudsjettene omfatter tilskudd til både idrett og kultur i samme budsjett-pott. Forskjelligheten i finansieringsmodellen gjør at kulturen taper systematisk kampen om de kommunale midlene. Kulturlivet må derfor få de samme betingelsene, og finansieringsmodellen for kulturarenaer må bli tilsvarende som for idrettens bygg og anlegg. Dagens modell gjør at kommunene velger å bygge idrettsanlegg fremfor kulturanlegg. Rom for spilleglede mener at det må være behovene lokalt som bestemmer hva som skal prioriteres i kommunene.

JA til flere rom for spilleglede!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del JA til flere rom for spilleglede! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
964 underskrifter hittil!

Opprettet av
Norsk musikkråd
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin