Kampen for villaksen


Til: Miljøvernministeren

Bård Vegard Solhjell
Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
e-post: postmottak@md.dep.no

Kampen for Villaksen
kampenforvillaksen@hotmail.no

Spørsmål om forurensningsproblematikk knyttet til fiskeoppdrettsnæringen

Hei!
Vi er en gruppe medlemmer fra forskjellige fiskefora i Norge. Mange av oss bruker mye av fritiden på laksefiske i elv, samt sjøørretfiske i elv og sjø.
De senere årene har vi blitt mer og mer bekymret over forvaltningen av norsk atlanterhavslaks og sjøørret. I 2012 var 124 norske lakseelver stengt for laksefiske grunnet manglende gyteoppgang. Antall stengte lakseelver for 2010 var 117, og for 2011 var det 120.
Vi ser altså en oppgang i antall stengte lakseelver år for år.
Samtidig med dette er fisketiden nedkortet i mange av elvene våre. Det er i mange elver innført restriksjoner på hvor mange laks hver fisker kan ta per døgn.
Likevel stenges flere lakseelver år for år.
I følge Dirnat (Direktoratet for statens naturforvaltning) er det en ovehyppighet av stengte elver i Hordaland. Dette er også et av fylkene med flest oppdrettsanlegg.
Vi ser en klar sammenheng mellom de negative miljøpåvirkningene lakseoppdretten fører med seg, og oppgangen i stengte elver.
Med negative miljøpåvirkninger menes blant annet lakselus, rømning av oppdrettslaks, forurensing rundt oppdrettsanleggene og uttak av fisk fra havet som blir brukt til for for oppdrettslaks.
Vi har en del spørsmål til deg som miljøvernminister, og vil i den nærmeste fremtid også skrive brev til andre statsråder.I dette brevet vil vi stille spørsmål om forurensing.
Alle som bor i Norge og forurenser, betaler avgift.
Hver norske husstand betalte i 2920 kr i snitt i kloakkavgift i 2008.
Men vi har et unntak. Oppdrettsnæringen er Norges største bidragsyter til menneskeskapte utslipp av næringssalter i Norge. Kloakken som kommer fra lakseoppdretten gir de samme negative miljøeffektene som kloakk fra mennesker.
I 2010 ble det i følge Miljøvernforbundet sluppet ut kloakk fra oppdrettsnæringen tilsvarende utslipp fra 8,8 millioner norske husstander. Uten noen form for krav til rensing, og uten noen form for avgift.
De siste dagene har Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen vært fremme i nyhetsbildet og luftet sine visjoner om norsk oppdrettsnæring i fremtiden. Hun ser for seg en 6-dobling i produksjonen frem mot 2050.
Vi er sterkt bekymret for den innvirkningen oppdrettsnæringen har på villaksen nå, og frykter katastrofale følger hvis Lisbeth Berg-Hansen sin visjon om 6-doblet produksjon realiseres.
Daværende statssekretær Heidi Sørensen uttrykte i artikkelen «Kloakk tilsvarende 8,8 millioner går rett i fjordene» i Dagbladet den 24.03.10, bekymring for de store utslippene.
Hvilke tiltak er gjort siden da?
I følge SSB, økte produksjon av oppdrettslaks med 12% eller ca. 120.000 tonn fra 2010 til 2011. Da det ikke er innført noe rensesystemer i oppdrettsnæringen, kan vi gå ut i fra at kloakkutslippet i dag tilsvarer utslippet fra 9,86 millioner nordmenn.
I 2011 var det registrert ca 2,2 millioner privathusholdninger i Norge. Hvis hver husholdning betalte ca. 3000 kroner hver i kloakkavgift, tilsvarer dette en samlet avgift på ca. 6,6 mrd.
Oppdrettsnæringen, som slipper ut nesten dobbelt så mye kloakk betaler null kroner i avgift.
Hvorfor det? Er det fordi oppdrettsnæringen ikke har råd?
Ut i fra det vi kan se på skattelistene, har de som driver i oppdrettsnæringen veldig god råd.
Eksempler som kan nevnes er Lisbeth Berg-Hansen med formue på over 20 millioner. Vi vet alle hvor hun har de pengene fra. Skisreder John Fredriksen håver inn store nok overskudd, til at han kan påse å lønne sin daglige leder Alf Helge Aarskog 2,5 millioner årlig. Gustav Witzøe, største eier i Salmar har en formue på rundt 1 milliard kroner. Flere eksempler kan nevnes i fleng.
Hvorfor skal ikke disse betale for kloakkutslippene for sin egen lakseoppdrett?
Hvorfor er ikke oppdrettsnæringen pålagt å rense sine utslipp?
Det er du som miljøvernminister som er ansvarlig for miljøet vårt. Synes du det er greit med kloakkutslipp rett i sjøen. Tror du vi som bor rundt, og bruker fjordene synes det er greit? At noen tjener seg søkkrike, som igjen går på bekostning av felleskapets verdier, nemlig naturen vår!

Nå må vi si at nok er nok. Vi forlanger straktstiltak som stimulerer oppdrettsnæringen til å rense sine egne utslipp, og lovpålegg om rensing. Dette kan enkelt gjennomføres ved at oppdrettsnæringen blir pålagt strenge avgifter for den kloakken de slipper ut. På lik linje som alle andre bedrifter og norske husstander.

Mvh
Kampen for Villaksen

Signeres av: Kampen for Villaksen


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1015 underskrifter hittil!

Opprettet av
Nils Kvisgaard
06.09.2012
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad