Beta
Lik oss på Facebook

Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole


Til: Nesodden kommune

Prekære plassproblemer på Nesoddtangen skole

FAU ved Nesoddtangen skole ønsker å gjøre alle foreldre oppmerksom på tre svært viktige saker:

i) Plassmangelen på skolen
ii) Ventilasjonsprosjektet som er blitt vedtatt, er ikke igangsatt
iii) Kommunens manglende tilbakemelding på våre henvendelser

i) Plassmangelen på skolen
Til høsten kommer et kull på 95 barn til skolen som vil bli fordelt på fire klasser. Det betyr at over 250 barn som sogner til Nesoddtangen har begynt på skolen de siste tre årene. Skolen har et stort behov for oppgradering innvendig, i tillegg til mer plass, for å kunne gi et godt skoletilbud til alle elever.

FAU noterer seg at Nesoddtangen skole allerede har:
- stengt et klasserom som kun brukes til musikkrom grunnet mangelfull ventilasjon
- et SFO-kjøkken som er for lite i forhold til den gruppen elever som daglig bruker SFO
- vært uten kunst- og håndverksrom i fire år fordi dette er måttet bli et vanlig klasserom

Plassmangelen er nå så prekær at Skolemiljøutvalget er blitt informert om at man trenger å utvide skolen ved å innlemme Samfunnshuset. Dette har kommunen ikke gitt tillatelse til.

Hvis skolen ikke får tilgang til Samfunnshuset i skoletiden vil vi risikere to ting:
1. At barn vil bli tvangsflyttet til andre skoler. Dette kan skje allerede fra høsten av.
2. At det blir oppført tilfeldige, og ikke nødvendigvis formålstjenlige, lokaler i form av brakker på skolens utearealer. Ingen av disse løsningene anser FAU som tilfredsstillende.

Det første alternativet er helt uakseptabelt da FAU mener at alle barn skal ha et godt skoletilbud i nærområdet og på samme sted som søsken og naboer.

ii) Ventilasjonsprosjektet som er blitt vedtatt, er ikke igangsatt
FAU er kjent med at kommunestyret har vedtatt å bruke 13 millioner kroner over to år for å utbedre ventilasjonen på skolen. Dette er bra, men vi kan ikke se at utbedringen er påbegynt, og vi har heller ikke fått informasjon om når man vil begynne.

Til sammen gjør dette at FAU reagerer og stiller spørsmål til hvilke tanker kommunen har til fremtiden for Nesoddtangen skole?


iii) Kommunens manglende tilbakemelding på våre henvendelser
FAU har sendt brev vedrørende disse sakene, datert den 19. april 2012, til ordfører, rådmann, skolesjef og teknisk sjef, men vi har ikke fått svar enda. Vi har også bedt om å få et møte med ordfører og rådmann, dette er heller ikke besvart.

FAU krever nå at:

- at kommunen sikrer at barn på Nesoddtangen gis et tilbud om en skoleplass i direkte nærhet til hjemmet.
- at kommunen oppgraderer og integrerer Samfunnshuset i skolens bygningsmasse. Slik gir skolens elever og ansatte tilstrekelige og formålstjenelige arealer. I Samfunnshuset finnes bl.a. ekstra kjøkken og bygningen er direkte koblet sammen med skolen, noe som gjør at skolen raskt kan få de ekstra kvadratmeterne som trengs allerede nå.
- at kommunen oppgraderer skolens ventilasjonsanlegg nå, slik at vi sikrer elever og ansatte et sunt og godt arbeidsmiljø.


FAU mener at det er et minimum å kunne kreve at barn får en skoleplass i nærheten av hjemmet, et sunt og godt arbeidsmiljø og tilstrekkelig plass å jobbe på.

Vi håper at alle foreldre blir med å signere dette oppropet til kommunen der vi alle stiller oss bak FAU sine krav. Skriv under med ditt navn (og epostadresse som ikke vil vises.)

Sammen kan vi forhåpentlig få gjennomslag.

Med vennlig hilsen,

FAU Nesoddtangen skole
v/John-Erik Hassel
Leder
Mobil: 90702135

Signeres av: Foreldre/foresatte til nåværende og fremtidige elever ved Nesoddtangen skole


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Opprop om prekære plassproblemer ved Nesoddtangen skole på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Anne Irene Nygård

På vegne av
FAU Nesoddtangen skole
Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin