Lik oss på Facebook

Strengere straff for seksuelle overgrep/incest


Til: Regjeringen v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Å utsette et barn for seksuelle overgrep, fratar barnas rett til å være barn og preger det utsatte barnet, hele livet!


Straffen for å ødelegge et barns liv, ved å utsette det for seksuelle overgrep er alt for lav og jeg håper med dette at VI kan gjøre en forskjell for at disse barna skal føle at de blir hørt og at gjerningspersonen får den straffen han fortjener.

Dessverre er straffeutmålingen i Norge i mange saker, en stor skandale og mange misbruker systemet vårt. Vi får ikke forandret alt, men jeg mener at disse barna, fortjener en håndsutrekning og det NÅ!

Vær snill å signer og hjelp disse barna til å føle at de blir tatt vare på i en alt for vanskelig start på livet.

Oppreisningen må bli mye høyere for de barna som blir utsatt for disse grusomme handlingene og gjerningspersonene må få forvaring og tvungen psykisk behandling og lovens strengeste straff.

Som Dere ser under av Straffelovens § 195, er det bare ord på papiret! Alt for mange får latterlige lave straffer, for å ødelegge et barn og frata dens rett til en barndom.
Og seksuell omgang med barn, bør automatisk regnes som voldtekt, selvom det ikke er utovd vold ell lign. Et overgrep er et overgrep!

LA BARN, VÆRE BARN!

Hjelp meg å hjelpe <3Straffelovens § 195 setter straff for den som har seksuell omgang med barn under 14 år. Straffen er fengsel inntil 10 år, men fengsel i minst 2 år dersom den seksuelle omgangen var samleie. Når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger, kan fengsel inntil 21 år idømmes (dette er lovens strengeste straff). Ved seksuell omgang med barn under 14 år fritar ikke villfarelse om barnets alder for straff. Dette betyr at gjerningspersonen ikke slipper straff selv om denne trodde barnet var over 14 år.

Seksuell omgang med et barn regnes ikke automatisk som voldtekt. Voldtekt foreligger når noen skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd eller fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen. Ved vurderingen av om det er utøvet vold, truende atferd eller om fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det imidlertid legges vekt på om vedkommende var under 14 år, jf. straffeloven § 192 første ledd. En person som bruker vold for å skaffe seg seksuell omgang med noen under 14 år kan straffes både for voldtekt og for seksuell omgang med barn under 14 år.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Strengere straff for seksuelle overgrep/incest på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
22547 underskrifter hittil!

Opprettet av
Cecilie Wahl
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad