AKSJON: FRITT JUKSAFISKE NU!


Til: Den Norske Regjeringen og Sametinget

AKSJON: FRITT JUKSAFISKE NÅ.
For fartøy under 15 meter.
10 gode grunner som svar til myndighetene om at vi selv tar grepet nå. 20 år med seigpining er nok.
At Regjeringen, med Sametinget i spissen, har lagt Kysfiskeutvalgets innstilling i skuffen, aksepteres ikke. (Smith-utredningen)
Et verktøy hele kysten trenger. Denne nettbasert underskriftsaksjon er starten på veien. Vi venter ikke mer på seiigpiningen med myndighetenes avfolkning av vitale kyst- og fjordområder.
Vi skal ha lys i husan og fisk på kaien. Vi starte nu. Fordi vi skaper verdier for samfunn som er levedyktig.

1) Frritt fiske med juksa for disse fartøyene vil vitalisere mange kystsamfunn og skape ny optimisme!
2) Fiske med juksa har lange tradisjoner og utgjør et viktig kystkulturellt element!
3) Mer fiske med juksa vil også være i samsvar med myndighetenes fokus på bærekraftig høsting og miljø!
4) Fersk juksafisk er det ypperste råstoffet og går rett inn i myndighetenes ferskfisk-strategi!
5) Juksa er et selektivt redskap som ikke utgjør noen trussel for bestanden!
6) Juksafangst gir et prima, ferskt råstoff som gir grunnlag for en variert og lønnsom industriproduksjon!
7) Fritt juksafiske vil kunne åpne for rekruttering av ungdom til fiskeryrket uten at ungdommen må gå veien om kjøp av dyre rettigheter!
8) Åpning for et fritt juksafiske vil kunne bidra til en viss oppretting av skjevheter som har utviklet seg med hensyn til rettigheter!
9) Et fritt juksafiske vil trekke fangstaktiviteter nordover og slik bidra til økt syselsetting på sjø og land i nord!
10) De mindre båtene vil levere all fangst lokalt og tradisjonelle, mindre fiskebruk kan overleve!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

84 underskrifter hittil!

Opprettet av
Torulf Olsen
09.02.2012
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad