Nei til budsjettkutt ved Haug skole


Til: Kommunestyret Bærum

Rådmannen i Bærum har foreslått et årlig budsjettkutt på 4 millioner kroner på Haug skole. Haug skole er en spesialskole for elever med multifunksjonshemninger, autisme og sammensatte lærevansker. Reduksjonen må tas ut ved at det blir færre lærere og assistenter på skolen.

De foreslåtte kuttene vil kunne føre til
- redusert tilbud
- redusert faglig kvalitet
- redusert sikkerhet
- økt belastning på ansatte
- dårligere oppfølging av den enkelte elev

Haug er en spesialskole der det er avgjørende at den enkelte elev får god og solid faglig oppfølging for å kunne utnytte sitt læringspotensiale på best mulig måte. Mange elever har behov for en-til-en-bemanning både i skole- og SFO-tid.

Skolen må kunne tilby både god læring i forhold til den enkelte elevs individuelle forutsetninger og det må være visshet om at sikkerhet og trygghet ivaretas på en forsvarlig måte.

Rådmannen skriver selv følgende: ”Haug skoles særpreg er den kompetansen som gjennom årene er bygget opp for å kunne gi god opplæring til de grunnskoleelever i kommunen som har aller mest bruk for et spesialtilpasset tilbud. Skolens hovedmålgruppe har hele tiden vært de elevene som har størst behov for denne kompetansen i sin skolegang.”

I innledningen til handlingsprogrammet skriver rådmannen: ”Svake grupper er så langt mulig forsøkt skjermet fra reduksjoner. Rådmannens foreslåtte reduksjoner omfatter i all hovedsak virksomhet som ikke er direkte rettet mot brukerne.” Det er vanskelig å se at det gjelder forslaget til kutt på Haug skole. En skoles kvalitet avgjøres i møtet mellom og i samspillet mellom de ansatte og elevene. Reduksjon i ansatte vil gå ut over kvalitet, læringstilbud og sikkerhet. Det må avvises.

FAU og ansattes organisasjoner jobber sammen for å sikre fortsatt god læringskvalitet ved skolen.
Se også Facebook-side "Nei til budsjettkutt ved Haug skole" http://www.facebook.com/#!/pages/Nei-til-budsjettkutt-ved-Haug-skole/290593727631457 - klikk gjerne "like" for å følge med på kampanjen.

Takk for støtte til Haug skole.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1137 underskrifter hittil!

Opprettet av
FAU Haug skole
27.10.2011
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad