Bevar teatervitenskap ved Universitetet i Oslo


Til: -

Teatervitenskap som fag står i fare for å bli utfaset ved Universitetet i Oslo. Det foreligger ingen vedtak om nedleggelse, men faget rammes av innstrammingstiltak som truer fagets fremtid.

På bakgrunn av en såkalt uavklart personalsak vil det ikke tas opp nye studenter høsten 2012, og slik situasjonen ser ut per i dag har ingen mulighet til å si noe om hvorvidt opptaksstoppet vil fortsette også i 2013. Den trange økonomien ved Det humanistiske fakultet tvinger fakultetet til å foreta kraftige kutt i antall vitenskaplig ansatte, og instituttene ser seg nødt til å la være å sette inn vikarer for ansatte i permisjon og unnlate å utlyse stillinger som blir ledige. For mange fag betyr dette en reduksjon i den faglige kvaliteten, for teatervitenskap kan dette bety slutten.

Vi opplever at disse avgjørende forskjellene overses, og at man gjennom å ikke ha noen retningslinjer som bevarer de mindre fagene ved Universitetet i Oslo setter likhetstegn mellom små fag og uviktige fag. At teatervitenskap er et uviktig fag er vi selvsagt sterkt uenig i.

Gjennom å underskrive denne kampanjen viser du oss, ledelsen ved vårt institutt (IKOS) og vårt fakultet (Det Humanistiske fakultet) at vi ikke er alene om det!

På forhånd tusen takk for din støtte!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1214 underskrifter hittil!

Opprettet av
Sara Hammer

På vegne av
Fagutvalget ved teatervitenskap
19.10.2011
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad