Lik oss på Facebook

Bevar teatervitenskap ved Universitetet i Oslo


Til: -

Teatervitenskap som fag står i fare for å bli utfaset ved Universitetet i Oslo. Det foreligger ingen vedtak om nedleggelse, men faget rammes av innstrammingstiltak som truer fagets fremtid.

På bakgrunn av en såkalt uavklart personalsak vil det ikke tas opp nye studenter høsten 2012, og slik situasjonen ser ut per i dag har ingen mulighet til å si noe om hvorvidt opptaksstoppet vil fortsette også i 2013. Den trange økonomien ved Det humanistiske fakultet tvinger fakultetet til å foreta kraftige kutt i antall vitenskaplig ansatte, og instituttene ser seg nødt til å la være å sette inn vikarer for ansatte i permisjon og unnlate å utlyse stillinger som blir ledige. For mange fag betyr dette en reduksjon i den faglige kvaliteten, for teatervitenskap kan dette bety slutten.

Vi opplever at disse avgjørende forskjellene overses, og at man gjennom å ikke ha noen retningslinjer som bevarer de mindre fagene ved Universitetet i Oslo setter likhetstegn mellom små fag og uviktige fag. At teatervitenskap er et uviktig fag er vi selvsagt sterkt uenig i.

Gjennom å underskrive denne kampanjen viser du oss, ledelsen ved vårt institutt (IKOS) og vårt fakultet (Det Humanistiske fakultet) at vi ikke er alene om det!

På forhånd tusen takk for din støtte!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Bevar teatervitenskap ved Universitetet i Oslo på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1214 underskrifter hittil!

Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad