Vern av Kvithei


Til: Sola kommune

Vi sier nei til ytterligere utbygging av området Kvithei/Soldalen i Hålandsmarka, Sola sør. Vi krever

- en umiddelbar stans av planene for boligutbygging og adkomstvei i området, på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag og føre var prinsippet i Naturmangfoldsloven.

- en konsekvensutredning med henvisning til rødlisteartene i området, med henvisning til at hele området er oppgitt som Kystlynghei med stor regional og nasjonal verdi i henhold i henhold til Direktoratet for Naturforvaltning, og med hensyn til å bevare et særs unikt frilufts- og rekreasjonsområde for nåværende og kommende generasjoner.

- at området Kvithei slås sammen med LNF-områdene rundt for å beholde dette området som et sammenhengende hei og kulturlandskapsområdet fra Tjelta/Tormodvarden til Vigdel og Soldalen.

- at Kvithei og de tilgrensende områder fra Tormodsvarden til Vigdel og Soldalen får ytterligere vernestatus som landskapsvernområde, for å bevare et område av stor biologisk, estetisk og landskapsmessig verdi.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

572 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ole Jørgen Nordhagen

På vegne av
Vern av Kvithei
04.04.2011
Kategori
Miljø
Område
Rogaland

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad