Beta
Lik oss på Facebook

"La ME pasienter få dekket medisinsk behandling"


Til: Helse- og omsorgsdepartementet ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helse- og omsorgsdepartementet ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Ta oss på alvor !

Vi ME-pasienter, pårørende og våre støttespillere krever med dette en snarlig behandling av Arbeiderpartiets programfestede vedtak om å få dekket medisinsk behandling for ME pasienter.

Utdrag av vedtak APs årsmøte:

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program:
Kapittel 5, Del: Velferd og rettferdighet
Linje 1587 (tillegg, nye kulepunkt):

- støtte forskning på ME/kronisk utmattelsessyndrom, og la ME-pasienter få dekket utgifter til medisinsk behandling i utlandet frem til tilfredsstillende medisinsk behandling er etablert i Norge.


Vi er mange fortvilte ME pasienter og pårørende som krever at noe NÅ må skje !

Lillestrøm Helseklinikk i Norge, og Prof. dr. Med. Kenny De Meirleir ved Himmunitas i Belgia er blant de som i dag utfører medisinsk behandling av ME-pasienter, og dette med svært gode resultater.

Vi mener at det er helt forkastelig at en så stor gruppe pasienter, ca.18000 i Norge pr. i dag, skal være nødt til å finansiere denne behandlingen selv.
Mange ME-syke er trygdede og har ikke en reell mulighet til selv å få finansiert behandlingen, verken i Norge eller utlandet. Flere pasienter har derimot valgt å allikevel ta behandlingen, da som regel finansiert ved hjelp av lån eller salg av bolig. Vi snakker her om totale summer for nødvendige undersøkelser og behandling på rundt kr.100 000 – 200 000 pr. pasient (tall hentet i fra pasienter som har vært eller er under behandling).

Gi oss ALLE muligheten til å bli friske igjen slik at vi kan få tilbake et verdig og meningsfylt liv ! Mange av oss har vært syke over flere år, slik at vi har ingen mer tid å miste.
Både den Norske stat og vi som pasienter vil være tjent med at alle snarest får denne muligheten til medisinsk behandling. Dette da fremfor å la oss fortsette med å gå på trygd, en situasjon ingen av oss ønsker å være i.

Vi krever en snarlig handling fra de ansvarlige !

Signeres av: Me pasienter, pårørende og støttespillere


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del "La ME pasienter få dekket medisinsk behandling" på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
4286 underskrifter hittil!

Opprettet av
Alf Roger Dahlø

På vegne av
ME pasienter, pårørende og støttespillere
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin