Lik oss på Facebook

OPPROP TIL STØTTE FOR STUDENTENE VED KUNSTAKADEMIET I TROMSØ


Til: Kulturdepartementet v/ Anniken Huitfeldt

OPPROP TIL STØTTE FOR STUDENTENE VED KUNSTAKADEMIET I TROMSØ

Vi har gjennom oppslag i media blitt kjent med at studenter fra Kunstakademiet Tromsø ikke får etterutdanningsstipend på 70 000 kr. Samtidig som studenter fra de andre tre kunstakademiene - Oslo, Bergen og Trondheim får disse pengene. Vi har lest brevet fra Kulturdepartementet datert 29.09.2010 til Universitetet i Tromsø og brevet fra Kulturdepartementet til Stortingets presidentskap av 11.10.2010. Vi noterer oss at utelatelsen er basert på en rigid fortolkning av ordlyden i forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning (FOR 2002-10-11 nr 1148).

Vi som skriver dette er på forskjellige måter i aktivitet i det norske og nordnorske kunstfeltet. Noen av oss er aktive kunstnere. Noen er kuratorer. Noen driver galleri. Og noen har andre typer tilknytning. Felles for oss er at vi har et dyptfølt engasjement for det nordlige kunstfeltet.

Som kjent er det 4 kunstakademier i Norge. Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø. Det synes nokså innlysende at det ikke er akseptabelt å utelate studenter fra en av de fire utdanningsinstitusjonene fra stipendordningen. Det er ikke vanskelig å forestille seg at da studentene valgte å ta utdanningen i Tromsø gjorde de det i tillit til at de fire utdanningene var likeverdige - i enhver henseende. I forhold til likebehandlingsprinsippet synes det å bero på tilfeldigheter at akademiet i Tromsø ikke er nevnt i forskriften.

Kunst er en stor ressurs for landsdelen. Blant annet Skulpturlandskap Nordland og Kunstskolen i Kabelvåg som forskole har vist det. Kunstutdannelse på et høyt nivå i den nordlige landsel har vært etterlengtet. Studenter fra Kabelvåg forsvant ut av landsdelen. Akademiet i Tromsø startet 2007. Bildet har endret seg og det har allerede gitt ringvirkninger i samfunnet. For fremtidige arbeidsplasser innenfor kulturfeltet og bosetting er et Kunstakademi i nord en svært viktig utdannelse og kilde til kvalitet innenfor kulturfeltet. Det første kullet med BA-studenter er uteksaminert i Tromsø nå i 2010 og vi ser allerede resultatet lokalt, regionalt og internasjonalt.
Kvaliteten på undervisningspersonalet holder et topp internasjonalt nivå og har gjort at Tromsø er blitt en likeverdig faglig deltager i kunstdebatten. Vi har fått Kurant visningsrom som gir et sterkt alternativ til de tradisjonelle gallerier i Tromsø, Hot Dog Kulturkiosk og fanzinen Trusö distribuerer også ulike kunstneriske uttrykk.

Regjeringen satser på nordområdene, og Tromsø Kunstakademi som er knyttet til universitet og forskning i nord er en viktig kilde i denne utviklingen og for framtida. Å utelate Tromsøstudentene på denne måten vil kunne undergrave troverdigheten til nordområdesatsningen.

Utelatelsen av Tromsøstudentene vil også kunne undergrave de nordlige utdanningsinstitusjonenenes troverdighet. Den nordlige satsingen i sin helhet vil kunne bli stilt spørsmål ved. Både kunstnere og kuratorer basert i Nordnorge ser klart at dette skaper uro i valg av studentplasser for framtiden. Tromsø blir ikke første valg. Tromsø blir dermed faglig ikke på høyde med resten av akademiene. Dette vil på meget kort sikt kunne gå utover kvaliteten på professorer, ansatte og studenter.

Vi er også bekymret for at det kan skape kontraproduktive energier i det nasjonale kunstnerfellesskapet hvis noen får stipend mens andre med identisk fullført utdanning ikke får det.

Vi har også sett at Departementet både i brevet av 29.09.10 og i brevet av 11.10.10 har henvist til at kunstutdanningen i Tromsø er én av mange utdanninger som er under utredning for eventuelt å bli omfattet av ordningen. Dette er med respekt å melde en avsporing. Hvorvidt Departementet eventuelt overveier å inkludere utdanninger av andre uttrykksformer, er et helt annet spørsmål. Vi forstår at det vil kunne gjøre kulturpolitiske vurderinger nødvendige.

Argumentet om en kommende “helhetsvurdering” som begrunnelse for å forskjellsbehandle kunststudentene fra Tromsø er imidlertid neppe holdbart. Vi vil anmode Departementet om å snu i denne saken.

------------------------
Link til forskriften:
http://www.lovdata.no/for/sf/ku/xu-20021011-1148.html

Link til korrespondanse i saken:
http://www.flickr.com/photos/linesdolmen/sets/72157625265516478/detail/

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med Line S. Dolmen, linedolmen@hotmail.com.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del OPPROP TIL STØTTE FOR STUDENTENE VED KUNSTAKADEMIET I TROMSØ på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1652 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad