La Munch-museet bli på Tøyen


Til: Oslo bystyre og byrådet i Oslo

Da Munch-museet åpnet på Tøyen i 1963 fikk Edvard Munchs kunst et varig hjem i et område der kunstneren selv vokste opp. ”Vårt miljø er fra barndommen Tøien og omegn”, skrev hans søster Inger. ”Der på museerne vanket vi alle. Min far hadde praxis omkring Tøien”. Plasseringen av museet på Tøyen var også en kulturpolitisk beslutning om å spre kulturinstitusjonene i byen. På Tøyen ble Munch-museet nabo til Universitets museer og de naturskjønne parker ved den fredede Tøyen Hovedgård fra 1679.

Bystyrets énstemmige vedtak i 2005 om å vurdere utvidelse av museet på Tøyen var i samsvar med disse intensjoner. Bystyret avviste et forslag om flytting til Vestbanen, og planleggingen av en utvidelse og modernisering av Munch-museet var i god gjenge i 2006. Andre løsninger for museets fremtid forelå ikke, men etter et halvt år la byrådet de bestilte alternativanalysene i en skuff. Dermed gikk bystyrets ønskede utbyggingsplaner ut bakveien. Etter valget i 2007, og derfor uten at byens befolkning hadde kunnet ta stilling til saken, begynte bystyret nok en gang å drøfte flytting av museet. Det skjedde etter at en kampanjepreget meningsbølge hadde flommet over all byplantenkning. Plutselig var havneområdet omskapt til byens nye sentrum. Dit skulle alle kulturinstitusjoner flyttes! En sterk aktør i dette uryddige spillet var havnevesenet, som selv skrev ut arkitektkonkurransen om et nytt Munch-museum beliggende i Bjørvika. Vinneren ble det omdiskuterte bygget ”Lambda”, som bystyret i august 2009 med 36 mot 23 stemmer vedtok å bygge på Paulsen-kaia.

Beslutningen var resultat av en hastverkspreget og ensidig prosess. Den kan ha vært påvirket av Statens kupplignende kjøp av Vestbanetomten for å bygge Nasjonalmuseet der. Bystyrets medlemmer hadde ikke fått et objektivt materiale som dokumenterte konsekvensene av en flytting. Lambdas alvorlige svakheter som museumsbygning ble først dokumentert i år. Byggets høyde på 14 etasjer strider imot gjeldende reguleringsplan. Det vil bli over dobbelt så dyrt som anslaget for Tøyen-alternativet. Lambdas enorme glassfasader og klimaanlegg vil dessuten bli et konstant og kostbart energisluk. Bygget bryter dermed helt med kommunens nylig vedtatte miljøstandarder for kommunale bygg og aktuelle trender i museal tenkning.

Når byrådet - og nå også den nye direktøren for Munch-museet - kaller Paulsen-kaia for ”byens fineste tomt”, må det presiseres at museet vil få mindre plass i Bjørvika enn det har på Tøyen i dag. På den smale Paulsen-kaia er det ingen utvidelsesmuligheter, bare i sjøen og i luften. En flytting gagner hverken museet eller Munch-samlingene. Bystyret må derfor snarest omgjøre vedtakene. Både nye faktiske forhold og tidligere kulturpolitiske beslutninger gjør dette nødvendig. En snuoperasjonen nå vil spare oss for de alvorlige konsekvenser Lambda-vedtaket kan få for Munch-museet og for de enorme verdier kommunen forvalter for oss alle.

På Tøyen ligger alt til rette for en utbygging, som vil gi et bedre museum for halve prisen. Her er museet blitt en del av bylandskapet. Hit søker titusener for rekreasjon og opplevelser. Atkomsten er enklere enn til havnebassenget, med 5 minutters gange fra egen T-banestasjon ”Tøyen/Munch-museet”. Turister trenger ikke et signalbygg for å finne veien til Edvard Munchs livsverk. Ingen har heller uttrykt noe ønske om det. Vi støtter derfor bystyrets tidligere énstemmige vedtak om å beholde Munch-museet i kunstnerens barndomsmiljø, i et åpent kulturlandskap som bare Slottet har maken til i denne byen.

Liv Bliksrud Anja Breien Aage Borchgrevink Peter Butenschøn Signe Horn Fuglesang
Ingeborg Glambek Finn Graff Dag O. Hessen Eivind Otto Hjelle Didrik Hvoslef-Eide
Peder Chr. Kjerschow Morten Krogstad Kjell Lund Magne Malmanger Per Jonas Nordhagen
Gunhild Ramm Reistad Nils Roll-Hansen Francis Sejersted Erling Skaug Rune Slagstad
Eivind Smith Thorvald Steen Fredrik Torp Jan Erik Vold Vigdis Ystad Ingjald Ørbeck Sørheim
Oslo Byes Vel
Oppropet støttes av Tøyen Beboerforening, Gamlebyen Beboerforening, Tøyen Nedre Kampen Vel,
Grønland Beboerforening, Redd Bjørvika og Byens Fornyelse


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2241 underskrifter hittil!

Opprettet av
Erling S. Skaug

På vegne av
Oppropet Munch på Tøyen
20.09.2010
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad