Norge trenerer menneskerettighetsreform


Til: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Friskmelding av norske transvestitter, fetisjister og sadomasochister:
- manglende oppfølging, uriktig informasjon, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Det er nå over et år siden Socialstyrelsen kunngjorde (1) at Sverige fjernet fetisj- og SM-diagnosene fra sin nasjonale versjon av sykdomslista ICD, International Classification of Diseases. En viktig begrunnelse for reformen var å motvirke fordommer og bedre gruppens levekår, slik resultatet ble etter at homofili-diagnosen ble tatt bort på 1970-tallet.

Etter den svenske beslutningen har norske helsemyndigheter uttalt seg i positive vendinger og lovet å følge opp Socialstyrelsens vedtak. Men i praksis utsettes avgjørelsen igjen og igjen, siste gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til uriktig informasjon om saksgangen, ubesvarte henvendelser de siste seks årene, samt avvisende holdning gjennom 15 år (2).

Utsettelsene er uheldige fordi Norges drahjelp, ifølge WHO, kan være avgjørende for revisjonen av sykdomslisten ICD som nå foregår i Verdens Helseorganisasjon. Dr. Geoffrey Reed, som leder WHOs revisjon av kapittel F65, uttrykte i en telefonsamtale med Revise F65 18.11.09 forbauselse over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne stigmatiserende og utdaterte sykdomsdiagnoser. Norge er nå det eneste landet i Skandinavia der SM eller sadomasochisme fortsatt regnes som sykdom. Danmark fjernet transvestisme og sadomasochisme fra diagnoselisten allerede i 1994/95 (3).

LLHs Diagnoseutvalg har sendt et åpent brev til Helse- og omsorgsdepartementet for at ord skal følges av handling, og at den store minoriteten (4) som rammes av diagnosene kan få en rask friskmelding. Det er viktig for revisjonen i Verdens Helseorganisasjon at dominobrikkene faller i land etter land. At det blir flere og flere huller i “diagnose-muren” før alfa-versjonen av WHOs reviderte diagnoseliste foreligger 10. mai 2010.

Les brevet her: http://www.revisef65.org/pressemelding.html

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder for LLHs Diagnoseutvalg Revise F65


Fotnoter:

Fotnote 1.
Den svenske reformen.
http://www.revisef65.org/Sweden.html

Fotnote 2.
Dokumentason på uriktig informasjon, manglende oppfølging, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter
http://www.revisef65.org/ukorrekt.html

Fotnote 3.
Danmark fjerner SM som diagnose.
http://www.revisef65.org/danmark.html

Fotnote 4.
Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen.
http://www.revisef65.org/antall.html


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

186 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad