Solidaritetsaksjon for laksen i Numedalslågen

Solidaritetsaksjon for laksen i Numedalslågen


Til: Sportsfiskere og rettighetshavere i Numedalslågen

Innsiget av villaks til norskekysten er rekordlavt og Miljødirektoratet har stoppet fiske i alle storlakselver i sør-Norge med unntak av Numedalslågen.. Dette skjer etter at flere forvaltningslag allerede har innført sterk regulering av laksefiske i sine elver. For Numedalslågen betyr dette at sportsfiske videreføres uten restriksjoner og flåtefisket kan starte fra 1. juli uten endring i tidligere kvoter. Denne kampanjen for villaksen i Numedalslågen tar til orde for at all hunnfisk gjenutsettes og at det tas maks 5 laks pr sportsfisker og 10 fisk pr flåte/jipp/teine. All annen fangst av laks som ikke er skadet gjenutsettes. Signer og del kampanjen!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

2 uker siden

Den 25. juni innførte forvaltningslaget nye regler for Numedalslågen. Det innebar at de faste fiskene fikk halvert sine kvoter og antall fiskedøgn ble redusert fra 3 til 2 døgn. Sportsfiske som har hatt begrensning på 2 laks pr døgn ble redusert til 1 laks pr døgn. Etter at Miljødirektoratet stanset laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag er det nå signalisert at direktoratet vil komme med en ny melding 8.-10 juli om ev stenging av flere lakseelver.
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

59 underskrifter hittil!

Opprettet av
Solveig Haugan Jonsen
22.06.2024
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad