"Vinger av Håp ??: Kjemper for Minoriteters Rettigheter, Grunnlovsfesting og Ratifisering av Wien-konvensjonen"

"Vinger av Håp ??: Kjemper for Minoriteters Rettigheter, Grunnlovsfesting og Ratifisering av Wien-konvensjonen"


Til: Regjeringen,skoler,politiske partier,og organisasjoner,foreninger og forøvrig demokratiet i Norge (folket)

Opprop for Ratifisering av Wien-konvensjonen om Alminnelig Folkerett

Hva er Wien-konvensjonen om Alminnelig Folkerett?

Wien-konvensjonen om traktatretten, også kjent som Wien-konvensjonen om alminnelig folkerett, er en internasjonal avtale som regulerer hvordan traktater inngås, tolkes, håndheves og avsluttes. Den gir et rammeverk for å sikre at internasjonale avtaler blir fulgt og respektert av alle parter. Konvensjonen ble vedtatt i 1969 og trådte i kraft i 1980. Den er en hjørnestein i internasjonal lov og bidrar til å fremme stabilitet og rettferdighet i internasjonale relasjoner.

Hvorfor bør Norge ratifisere Wien-konvensjonen?

1. Styrking av Internasjonal Rettssikkerhet
Ved å ratifisere Wien-konvensjonen vil Norge bidra til å styrke den internasjonale rettsordenen. Dette vil sikre at internasjonale avtaler blir respektert og håndhevet på en rettferdig og forutsigbar måte.

2. Forpliktelse til Menneskerettigheter:

Ratifisering av konvensjonen vil demonstrere Norges forpliktelse til å opprettholde og beskytte menneskerettigheter. Dette vil bidra til å harmonisere nasjonale lover med internasjonale standarder og styrke beskyttelsen av menneskerettigheter i Norge.

3. Økt Internasjonalt Samarbeid.

Wien-konvensjonen fremmer bedre koordinering og samarbeid mellom stater. Dette kan føre til mer effektiv håndtering av globale utfordringer som klimaendringer, migrasjon og internasjonal sikkerhet.

4. Ansvarlighet og Transparens.

Ratifisering vil øke ansvarligheten og transparensen i internasjonale avtaler. Dette vil bidra til å forhindre misbruk og sikre at alle parter holder seg til avtalene de inngår.

5. Positivt Internasjonalt Omdømme

Ved å ratifisere konvensjonen vil Norge styrke sitt internasjonale omdømme som en forkjemper for rettferdighet, menneskerettigheter og internasjonal lov. Dette kan også styrke Norges posisjon i internasjonale fora og organisasjoner.

Hvorfor er dette nødvendig,
selv om vi har FN-avtaler?

Selv om FN har utarbeidet omfattende avtaler og deklarasjoner, som Verdenserklæringen om menneskerettigheter, er det viktig å ratifisere Wien-konvensjonen for å sikre en mer helhetlig og juridisk bindende tilnærming til internasjonal rett. FN-avtaler legger grunnlaget for internasjonale standarder, men Wien-konvensjonen gir de juridiske verktøyene og mekanismene som er nødvendige for å sikre at disse standardene blir fulgt og håndhevet. Dette gir en mer robust og konsistent implementering av internasjonale avtaler og styrker den globale rettsordenen.

4. Samarbeid med Organisasjoner:

Vi vil samarbeide med nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, NGOer og akademiske institusjoner for å styrke vår kampanje og øke presset på myndighetene.

Hva vil vi tjene på å ratifisere Wien-konvensjonen?

1.Bedre Beskyttelse av Menneskerettigheter

Ved å ratifisere Wien-konvensjonen vil Norge kunne styrke beskyttelsen av menneskerettigheter gjennom mer effektive og rettferdige mekanismer for håndheving av internasjonale avtaler.

2. Økt Internasjonal Troverdighet

Norges ratifisering av konvensjonen vil sende et sterkt signal om vårt engasjement for internasjonal rettferdighet og rettssikkerhet, noe som kan styrke vår troverdighet og innflytelse i internasjonale fora.

3. Forbedret Nasjonal Lovgivning

Ratifisering vil bidra til å harmonisere norsk lovgivning med internasjonale standarder, noe som kan føre til bedre rettsbeskyttelse for alle borgere.

4. Fremme av Global Stabilitet.

Ved å støtte og følge internasjonale rettsprinsipper bidrar Norge til global stabilitet og fred, noe som er til fordel for alle nasjoner.

Foreningen ??Vinger av håp??oppfordrer alle norske borgere til å støtte denne viktige saken ved å signere vårt opprop og delta i vår kampanje for å få Norge til å ratifisere Wien-konvensjonen om alminnelig folkerett. Vi trenger 30000
Sammen er vi sterke

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

7 underskrifter hittil!

Opprettet av
Thordis Høskuldsdottir
Ca. 1 mnd. siden
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad