Trygg ferdsel på Vessøya og Søm

Trygg ferdsel på Vessøya og Søm


Til: Alle innbyggere og turister i området

Vi i Vessøya Vel ønsker å få utbedret veiene Vessøyveien, Østre Vessøya og Sømsveien. Vi opplever veiene som svært farlige for myke trafikanter. Vi håper du/dere også er positive til dette, og ber om din/deres underskrift. Del gjerne!

Velforeningen har mange medlemmer som har bodd i området i flere år og som aktivt bruker veiene til skole, jobb og rekreasjon. Vi er mange med barn og barnebarn i ulike aldre og derfor er spesielt trygg skolevei viktig for oss.
Det vi opplever på disse veiene når vi ferdes er kjøretøy i høy fart, smale veier, bratte veiskuldre, lite lys og generell utrygghet. I tillegg har vi veikrysset Vessøyveien/FV420 som har svært begrenset synsfelt for myke trafikanter, den svært krappe og uoversiktlige svingen over kollen ved Østre Vessøya og tilsvarende krapp sving ved Sømsveien og Bøkeskogen.

Vi bor i svært flotte nærområder med masse rekreasjonsmuligheter, mye grøntområder, skjærgård, nærhet til strender (Hasseltangen/Randviga/Storesand/), kyststi og Raet nasjonalpark med Bøkeskogen og Ruagerkilen. Alt dette kunne vært gjort mer tilgjengelig for oss myke trafikanter som bor her og lengre unna dersom veiene blir sikrere og det føles trygt å sykle/gå på disse.

Ønskede utbedringer av veiene:
Vi ønsker at kommune/Fylkeskommune kan gjøre raske tiltak på disse veiene. Vi tror at følgende tiltak i prioritert rekkefølge er enkle og overkommelige å få til i nærmeste fremtid og oppfordrer på det sterkeste å prioritere dette.
Dette er mindre tiltak som vil raskt forbedre sikkerheten og tryggheten for trafikanter langs veiene, inntil større tiltak gjøres i henhold til prioriteten i trafikksikkerhetsplanen.

Tiltak:
1. Redusere fart:
2. Kantstopp ved buss stoppene:
3. Punktbelysning ved buss stoppene og bakketoppene:
4. Fotgjengeroverganger:
5. Stiplet linje langs veiene:
6. Tiltak på nevnte uoversiktlige plasser:

For mer informasjon eller kontakt, besøk gjerne vår facebookside:
https://www.facebook.com/groups/385239257835534/members/things_in_common

Vennlig hilsen fra
Anne Kine Lien-Koot
På vegne av Vessøya Vel


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

109 underskrifter hittil!

Opprettet av

Vessøya Vel

27.05.2024
Område
Agder

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad