Behold Eline som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT i Hole kommune

Behold Eline som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT i Hole kommune


Til: Foresatte og øvrige innbyggere i Hole kommune

Til alle innbyggere i Hole kommune!

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt.
Vær så snill å underskriv dette oppropet!

Eline Grelland Røkholt arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT i Hole kommune. Hun har en enorm spisskompetanse og kapasitet. For å nevne noe, så sitter Eline som vara i sentralstyret og er nestleder i hjelpetjenesten til Løvemammaene, har publisert bøker og fagstoff nasjonalt og internasjonalt. Hun holder foredrag i fagmiljøer over hele landet. Hun ble ansatt i 100 % stilling i Hole kommune i 2021, hun har i 2023 vært i 40% ulønnet forskningspermisjon med samme antall arbeidsoppgaver tilsvarende 100% stilling. Eline ønsker å fortsette sitt prosjektarbeid og samtidig jobbe for at barn og unges rettigheter ivaretas i Hole kommune, da i en 60% stilling. Kommunen har bestemt at hun må gå tilbake til sin 100 % stilling. Dette har Eline ikke mulighet til å innfri, hun har dermed måtte si opp sin stilling.

Dette kan ikke passere i stillhet. Vi kan ikke la denne spisskompetansen gå ut av kommunen vår.

Vær så snill å undertegn!

Øvrig bakgrunn:
Eline Grelland Røkholt (født 1973) er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver (2001) fra UiO, og har master i barnehagepedagogikk fra HiOA (2010). Hun har arbeidet som rådgiver i spesialisthelsetjenesten ved OUS og Ahus knyttet til sorg ved dødsfall. Hun har lang erfaring fra sorgstøttearbeid, og utviklet støttemetoder, til barn, ungdom og deres familier, gjennom klinisk praksis og forskning. Hun underviser, og har publisert bokkapitler og vitenskapelige artikler i forbindelse med arbeidet. Hun deltok i Helsedirektoratets nasjonale etterlattearbeid etter terroren 22. juli 2011, og i forskning om foreldre til overlevende ungdom fra Utøya ledet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hennes interessefelt er forståelse av små barns sorg, ungdom som sørger og skolens oppfølging av skolefaglige endringer i sorg og krise. Røkholt arbeider i dag i PPT (Pedagogisk-psykolgisk tjeneste) med fokus på oppfølging av alvorlig skolefravær, og i organisasjonen Løvemammaene med ansvar for barnepalliasjonsprosjektet Bære sammen støttet av Hdir og som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Løvemammaenes hjelpetjeneste.
Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

116 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ann Kristin Simonsen
Ca. 1 mnd. siden
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad