Bevar Jondalen skole!

Bevar Jondalen skole!


Til: Kommunedirektør og Kongsberg kommune

Etter at Kongsberg kommune i årevis har forsømt Jondalen med nedprioritering av å få boligfelt, ser vi nå resultatet. Det er få barn på Jondalen skole.
På grunn av økonomiske problemer i Kongsberg kommune har kommunedirektøren foreslått nedleggelse av 3 skoler, blant dem Jondalen skole. Forslaget er nå ute til høring. Kommunen skal fatte en beslutning 12.juni. Slik FAU ved Jondalen skole ser det, har høringsdokumentene fra kommunedirektøren mangler. Det er utelukkende fokus på de negative siden ved en liten skole. I møte med kommunaldirektør og oppvekstsjef er ikke tallgrunnlaget noe de kan gjøre rede for, da det er usikkert hva som skal skje med eksempelvis skolebygget. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved besparelsen på 3,5 millioner som er forespeilet i høringsutkastet.
Jondalen skole har få elever, kanskje for få vil de fleste hevde. FAU ved Jondalen skole ønsker først å fremst at politikerne våre, som skal beslutte, får et bedre beslutningsgrunnlag. De positive sidene ved å beholde skolen må belyses. De positive sidene for elevene og ansatte ved Jondalen skole og de positive sidene for bygda vår. FAU ved Jondalen skole jobber nå med innspill til høringen. Underskriftskampanjen vil vedlegges dette innspillet.

Skolen er et naturlig samlingspunkt og viktig inn mot rekruttering til lag og foreninger i bygda. Jondalen uten Småjondøler, idrettslag, 17.mai, Bygdedag, for å nevne noe, vil ikke bli det samme.

Ønsker du å bevare Jondalen skole og aktiviteten i bygda?

Skriv under!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

298 underskrifter hittil!

Opprettet av
Heidi Lillebuen
Ca. 1 mnd. siden
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad