Krav til uavhengig granskning av myndighetenes håndtering av «CoViD-19-pandemien»

Krav til uavhengig granskning av myndighetenes håndtering av «CoViD-19-pandemien»


Til: Norges befolkning

Krav til uavhengig granskning av myndighetenes håndtering av «CoViD-19-pandemien»


Angrep på demokratiet
Regjeringen brøt mot maktfordelingsprinsippet og Grunnloven. Advokatforeningen:
«(...) Grunnlovsstridig korona-lov ( ...)». (1) Jamfør Stortingets kommende, mulige avgivelse av norsk suverenitet til WHO vedrørende internasjonale smittetiltak. (2-9)

Frihetsberøvelse
Regjeringen overså WHOs ferske pandemihåndteringsråd (10) og stengte ned samfunnet for å hindre CoViD-19-smitte. Det fantes ikke solid forskningsdekning for at nedstengning ville hindre smitte av CoViD-19 og hemmelighold preget etterspillet. (11)

Tvilsomme tiltak
Anbefalingen om munnbind og hansker mot luftveisvirus hadde heller ikke solid forskningsgrunnlag (12), mens utprøving av kjente, rimelige forebyggings- og behandlingsmetoder ble neglisjert. (13-18)

Hasardspill med folkehelsen
I tiltakenes kjølvann fulgte økonomisk nedgang, økt død og insidens av sykdom og risikofaktorer, så som diabetes, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdom og økt alkoholbruk. (19)

C19-vaksinene ble, så som de forutgående tiltakene, lansert uten solid forskning og anbefalt ved produsentenes og myndighetenes forsikringer om «trygg og effektiv» og «gode og trygge». (20, 21) To injeksjoner skulle være nok. (22, 23)

I mai 2021 anbefalte FHI vaksinering av gravide. (24) I juli samme år beskrev kunnskapsminister Guri Melby vaksineskeptikere som «utskudd». (25)

I mars 2022 innrømmet Pfizer og Moderna at det ville være nødvendig med en fjerde dose. (26-27)

Per 21.09.2023 har Statens Legemiddelverk fått melding om mer enn 8 000 mistenkte, alvorlige bivirkninger. Med alvorlig bivirkning menes livstruende sykdom, død, fosterskade og medfødte misdannelser. (28) De reelle tallene er sannsynligvis mye større da underrapportering er et faktum ved etterregistrering av bivirkninger (29-33). De "gode og trygge" vaksinene (34-41) er så langt forbundet med 28 meldinger om dødsfall blant folk under 60 år (28) og anbefales per 6.4.24 fremdeles til gravide (42).


VI KREVER EN SNARLIG, UAVHENGIG GRANSKNING AV HVORDAN DENNE STADIG PÅGÅENDE SKANDALEN KUNNE INNTREFFE OG KREVER AT DE ANSVARLIGE MYNDIGHETSPERSONER OG POLITIKERE HOLDES ANSVARLIGE FOR DET SOM SYNES Å VÆRE OVERGREP MOT BEFOLKNINGEN.

AVGIVELSE AV NORSK SUVERENITET TIL WHO I MAI DETTE ÅR MÅ FORHINDRES.


lege Jørn Eikemo - lege Håkon Kordahl - lege Sjur Even Aunmo


KILDER

1) Advokatbladet 20.3.2020 Advokatforeningen: Grunnlovsstridig korona-lov som går lenger enn nødvendig
https://www.advokatbladet.no/korona-kriselov/advokatforeningen-grunnlovsstridig-korona-lov-som-gar-lenger-enn-nodvendig/149049, lest 31.3.24
2) International Health Regulations (2005) – Third edition
ISBN: 978-92-4-158049-6
3) Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb7/A_INB7_3-en.pdf, lest 3.4.24
4) Revised draft of the negotiating text of the WHO Pandemic Agreement
https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb9/A_inb9_3-en.pdf, lest 3.4.24
5) Flertall for å stramme inn smittevernloven: – Alvorlig bekymret
https://www.nettavisen.no/nyheter/flertall-for-a-stramme-inn-smittevernloven-alvorlig-bekymret/s/5-95-15282103, lest 1.4.24
6) Kjerkol gav ufullstendig og unøyaktig informasjon til Stortinget om lovendring
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/122315-kjerkol-gav-ufullstendig-og-unoyaktig-informasjon-til-stortinget-om-lovendring, lest 1.4.24
7) Dette betyr endringene i smittevernloven
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2024/01/08/dette-betyr-endringene-i-smittevernloven/, lest 1.4.24
8) FHIs høringssvar angående oppdatering av Smittevernlovens § 4.3a 11.4.23
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/?uid=ffed9dd3-fec8-4087-bb04-487afa078539, lest 2.4.24
9) Global leaders call for negotiators to push through pandemic accord ahead of May deadline
https://doi.org/10.1136/bmj.q739, lest 2.4.24
10) WHO oktober 2019: «Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza»
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf, lest 5.3.24
11) Kritiserer omfattende hemmelighold i Koronakommisjonen
https://www.nrk.no/norge/kritiserer-omfattende-hemmelighold-i-koronakommisjonen-1.15150704, lest 3.4.24
12) Do physical measures such as hand-washing or wearing masks stop or slow down the spread of respiratory viruses?
https://doi.org/10.1002/14651858.CD006207.pub6, lest 11.3.24
13) Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data
https://doi.org/10.1136/bmj.i6583, lest 3.4.24
14) Safety of Hydroxychloroquine among Outpatient Clinical Trial Participants for COVID-19
https://doi.org/10.1101/2020.07.16.20155531, lest 21.3.24
15) Would-be coronavirus drugs are cheap to make
https://www.science.org/content/article/would-be-coronavirus-drugs-are-cheap-make, lest 20.3.24
16) Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31180-6, lest 21.3.24
17) Retraction—Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31324-6, lest 21.3.24
18) Er retningslinjene fra Helsedirektoratet til å stole på?
https://tidsskriftet.no/2023/10/leder/er-retningslinjene-fra-helsedirektoratet-til-stole-pa, lest 3.4.24
19) Dødsårsaker i Norge 2022
https://www.fhi.no/contentassets/63e48530e2094601b0e4dab313001f60/dodsarsaker-i-norge-rev-2.pdf, lest 11.3.24
20) TV2 22.03.21 «Astra Zeneca vaksinen er trygg og effektiv», «Studien viser at vaksinen har 100 prosent effektivitet mot alvorlig sykdom.» https://www.tv2.no/nyheter/utenriks/astrazeneca-vaksinen-er-trygg-og-effektiv/13902602/, lest 10.3.24
21) TV2 01.02.21 Geir Bukholm: «(…) gode og trygge vaksiner (…)»
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/aavitsland-for-tidlig-a-vurdere-om-voksne-under-45-ar-skal-vaksineres/11920695/, lest 3.4.24
22) Grønt lys for bruk av Pfizers koronavaksine i EU og Norge
https://www.aftenposten.no/verden/i/BlrAQg/groent-lys-for-bruk-av-pfizers-koronavaksine-i-eu-og-norge, lest 3.4.24
23) Aftenposten 22.12.21 «FHI anbefaler ikke dose tre til alle. Men du kan gjøre det for dugnaden, mener Camilla Stoltenberg.»
https://www.aftenposten.no/norge/i/0GXBn0/fhi-anbefaler-ikke-dose-tre-til-alle-men-du-kan-gjoere-det-for-dugnaden-mener-camilla-stoltenberg, lest 3.4.24
24) FHI 4.5.21 «Koronavaksine aktuelt for gravide uten andre risikofaktorer»
https://www.fhi.no/historisk-arkiv/covid-19/nyheter-2021/mai/koronavaksine-aktuelt-for-gravide-uten-andre-risikofaktorer/, lest 3.4.24
25) Nettavisen 04.07.21 «Reagerer på MDG-politikers vaksineuttalelser: – En farlig og fullstendig useriøs anklage»
https://www.vg.no/nyheter/i/R93zOr/reagerer-paa-mdg-politikers-vaksineuttalelser-en-farlig-og-fullstendig-userioes-anklage, lest 19.3.24
26) CBS news 14.03.22 Albert Bourla, formann og CEO Pfizer: «Pfizer CEO says fourth dose of COVID vaccine is "necessary," submits data to FDA»
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-fourth-dose-booster-pfizer-ceo-albert-bourla/, lest 16.3.24
27) CBS news 18.3.22 «Moderna seeks FDA authorization for 4th dose of COVID vaccine»
https://www.cbsnews.com/news/moderna-covid-vaccine-fourth-shot-booster-seeks-fda-authorization/, lest 3.4.24
28) Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner pr. 21.09.2023
https://www.dmp.no/globalassets/documents/bivirkninger-og-sikkerhet/rapporter-og-oversikter/koronavaksiner/20230925-rapport-over-meldte-bivirkninger-av-koronavaksine.pdf, lest 24.3.24
29) Surveillance for safety after immunization; vaccine adverse event reporting system (VAERS) - United States 1991-2001
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/13491, lest 3.4.24
30) Mandatory Reporting of Infectious Diseases by Clinicians
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2810646/, lest 3.4.24, PMID: 2810646
31) Myopericarditis after vaccination, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2018
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.046, lest 3.4.24
32) Surveillance for safety after immunization; vaccine adverse event reporting system (VAERS) -United States 1991-2001
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/13491, lest 3.4.24
33) Myopericarditis after vaccination, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2018
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.046, lest 3.4.24
34) How significant is the Ventavia scandal?
https://doi.org/10.1136/bmj.n2953, lest 3.4.24
35) Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial
https://doi.org/10.1136/bmj.n2635, lest 3.4.24
36)Editors call for covid-19 vaccine and treatment data to be available for public scrutiny
https://www.bmj.com/company/newsroom/editors-call-for-covid-19-vaccine-and-treatment-data-to-be-available-for-public-scrutiny/, lest 17.2.24
37) Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE): Moderna
COVID-19 Vaccine
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/covid-19-moderna-vaccine.html, lest 17.2.24
38) Effectiveness of a fourth SARS-CoV-2 vaccine dose in previously infected individuals from Austria
https://doi.org/10.1111/eci.14136, lest 3.4.24
39) Syd-Korea gir kondolansepenger til etterlatte av de som dør innen 90 dager etter C19-vaksinering.
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230906000655, lest 3.4.24
40) The illusion of evidence based medicine
https://doi.org/10.1136/bmj.o702, lest 3.4.24
41) Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.036, lest 3.4.24
42) Råd og informasjon for gravide og ammende
https://www.fhi.no/ss/korona/koronavirus/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/?term=#vaksinasjon-av-gravide, lest 6.4.24

Aftenposten 01.12.20: FHI angir følgende risiko for å dø av CoViD-19:
0-39 år; 0,002 %
40-59 år; 0,020 %
60-69 år: 0.180 %
70-79 år: 0.910 %
80 år og over: 4,000 %

Signeres av: Leger, sykepleiere, advokater, jurister - merk gjerne navnet med tittel


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2304 underskrifter hittil!

Opprettet av
Sjur Even Aunmo
06.04.2024
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad