BEVAR BERG SKOLE!


Til: Kommunedirektøren Kongsberg kommune

Nok en gang er vår kjære lille bygdeskole på Heistadmoen truet av nedleggelse.

Denne gangen handler det om at kommunen må spare inn om lag 20 millioner på oppvekst.
For å klare dette vurderer Kongsberg kommune nå å legge ned 3 skoler i Kongsberg, Berg skole som en av dem.

Berg skole er en unik perle av et opplæringssted for de heldige barna som bor i nærheten.

Berg skole er kjent i Kongsberg for sin utrolige beliggenhet, for sine dyktige lærere, for sin nærhet til naturen og ikke minst for sitt fantastiske syn på gym timene!
En skole uten gymsal, men med utegym året rundt!
De har dyktige lærere som ser løsninger der mange ser begrensninger. Og flere tidligere elever har tatt til pennen eller tastaturet og fortalt blant annet at Gymsal var ikke noe de savnet da de gikk på Berg.

Men Berg er ikke bare en skole. Det er limet i bygda!

Utdrag fra leserinnlegget til Berg FAU:
«Berg Skole er en institusjon og en bærebjelke i lokalsamfunnet. For å ha levende lokalsamfunn behøver man samlingspunkter. Her har Berg skole en historisk og samtidsmessig stor verdi!»
Berg FAU sier videre «Det påstås at skolen ikke benyttes til annen felles aktivitet for bygda. Det er i beste fall villedende. Berg skole benyttes av mange som barnets foretrukne lekeplass også utenfor skoletid. I tillegg arrangeres det flerfoldige arrangementer ved skolen. Vi kan nevne julegrantenning med fakkeltog, sommeravslutning, 17. mai-arrangement, barnebursdager, lekekvelder, byttemarked, klassekvelder, FAU-møter m.fler. I tillegg til aktiviteter utenom skoletiden forteller elevene om høy trivsel ved skolen. Det er stor deltakelse på skolens SFO. Dette skaper et unikt samhold, som igjen kan bidra til å demme opp for mange av de utfordringene som rammer skoler med mindre grad av deltakelse og tilknytning.»


Kongsgårdmoen skole er en ny skole.
MEN, for kort tid siden var det plassmangel på skolen og flere av «spesialklasserommene» som blant annet musikkrommet og naturfagsrommet ble gjort om til klasserom.
Dersom det legges ned 3 skoler i Kongsberg er ikke veien lang før disse undervisningsrommene igjen blir gjort om til klasserom.

Det er heller ikke særlig oppløftende å lese den siste «Elevundersøkelsen – mobbing 5. til 10. trinn» fra Kongsberg.
Kongsgårdmoen kom dessverre dårlig ut i denne. Det er ikke gitt at dette blir noe bedre ved å øke antall elever i klassene allerede fra førsteklasse.

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.» (Opplæringslova Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø.)


Et punkt til som påpekes i leserinnlegg er at det IKKE er gangvei hele veien fra Berg skole til Kongsgårdmoen skole.
Vil det si at barnas sikkerhet ikke har verdi nok for Kongsberg Kommune?


FN’s barnekonvensjon sier «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

NEI til nedleggelse av Berg skole!

LA BERG SKOLE BESTÅ!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

405 underskrifter hittil!

Opprettet av
Anette Fanitulla Trengen Apeland
Ca. 1 mnd. siden
Kategori
Andre
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad