Ekstraordinær generalforsamling Rustad borettslag


Til: Andelseiere i Rustad borettslag

Vi ber om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for Rustad borettslag.

På bakgrunn av den varslede økningen av husleie med 28%, ber vi om at innkalles til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i hht Burettslagslova § 7-5.

Saker til behandling på ekstraordinær generalforsamling

1. Kutte i budsjettet for 2024.

Borettslaget må redusere kostnader. Vi foreslår derfor å:
- Si opp driftsleder stillingen i Rustad borettslag.

2. Styret i Rustad borettslag økes med 3 nye styremedlemmer med en virkeperiode ut 2024.

Styret styrkes med 3 nye styremedlemmer som jobber frem til ordinær generalforsamling i 2025 i samarbeid med de andre medlemmene i styret for å se på kostnadsbesparende tiltak for å redusere de økende utgiftene til Rustad borettslag. De skal ha samme tilganger og rettigheter som vanlige styremedlemmer, men har kun en virkeperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025. De har som hovedmål å gjennomgå inngåtte avtaler, eksisterende praksiser, planlagte avtaler/anbud, med det formål å redusere de totale kostnader for borettslaget.
- Forslag til nye styremedlemmer presenteres ved møtestart.

Signeres av: Kun andelseiere i Rustad borettslag har mulighet til å underskrive. Ved eventuelle mislighold, vil underskriftene bli fjernet.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

38 underskrifter hittil!

Opprettet av
Anu Helena Laakso
04.12.2023
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad