Forby ekornjakt

Forby ekornjakt


Til: Regjeringen

Fra 1. november til 15. mars er det tillatt å skyte ekorn i hele landet. I perioden 2020/2021 ble det skutt 1240 ekorn, til tross for at Artsdatabanken påpeker mangelfullt kunnskapsgrunnlag om artens bestandsstatus. Populasjonen er trolig i tilbakegang, og jakt kan være en medvirkende årsak. På den internasjonale rødlista er ekorn klassifisert som «nær truet», blant annet på grunn av habitatfragmentering. Ekornjakt gir et beskjedent utbytte av kjøtt og pels, og kan følgelig anses som ren rekreasjon. Slik jakt er unødvendig og potensielt farlig for naturmangfoldet, og bør derfor forbys.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

137 underskrifter hittil!

Opprettet av
Iselin Renée Martinsen Kværnes
06.11.2023
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad