Slam katastrofen i Surna elv. Støtt oss i at Statskraft må rydde opp.


Til: Allmenheten

Surna elv er regulert av Statskraft via demninger i Trollheimen. Det var pågående arbeid på demningene da store mengder slam ble sluppet ut i Surna via Folla elv.
Dette ble rapportert til elveeierlaget fra fiskere som drev stamfiske i september 2022.
Dette er en av de største katastrofene som har rammet en elv i Norge.
- Hvilke konsekvenser hadde dette på all yngel, bunndyr og andre organismer som var i elva da katastrofen rammet.
Yngel fra laks og sjøørret lever bla av disse bunndyrene.
- Hva med gytingen i 2022, vil den overhode bli vellykket nedenfor utslippet.
Et år etter katastrofen ser vi som fiskere at slammet ligger ennå blandet i gytegrusen.
- Vil dette ha store konsekvenser for gytingen i årene som kommer.
Du risikerer livet flere plasser langs elva pga dype lag med slam et år etter katastrofen.
Surna er et nasjonalt laksevassdrag og har et spesielt vern.
Vi mener at den ansvarlige for utslippet Statskraft, må stilles til ansvar ved å rydde opp etter denne alvorlige katastrofen.

Signeres av: Alle som bryr seg om vern av laksevassdrag


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

190 underskrifter hittil!

Opprettet av
John Arne Pedersen
Ca. 2 mnd. siden
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad