Krav om utslippsfritt havabruk i Ørland kommune for å bevare rent hav og frisk fisk.


Til: Person med tilknytning til Ørland kommune som fastboende (inkl. slekt og venner), hytteeier, turist, fisker, o.l.


Utslippsfritt havbruk i Ørland Kommune for å bevare rent hav og frisk fisk.

Du inviteres med dette til å støtte et krav om “Utslippsfritt havbruk i Ørland Kommune”. Det betyr at fiskeoppdrett skal skje i lukkede anlegg som kan plasseres andre steder enn på gode fiskeplasser.

Vi vil at Ørland kommune i ny arealplan legger til rette med arealer for lukkede anlegg og setter en stopper for videre drift i åpne anlegg.
Juridisk sett kan kommuner gjøre dette.

Bakgrunnen er at flere enn oppdrettsnæringa har betydelige interesser for visse sjøarealer og at det nå begynner å skorte på nye arealer som kan benyttes for fiskeoppdrett i åpne anlegg. Interessekonflikten kommer til syne i mange kystkommuner - også hos oss (Nesten 600 skrev under “Nei til laksefarm på Lønngrunn” i sin tid.) Lokalbefolkning må ha fiskeplasser og rekreasjonsområder for å trives i kystbygdene. Det samme gjelder turistnæringa og hyttefolket. I tillegg kommer de lokale fiskerne. Når flere og flere steder tildeles for åpne oppdrettsanlegg, forurenses større og større områder.

Utenfor Lysøysundet er Persflua nå brakklagt for 2 år - minst - i et håp om at naturen skal rydde opp på bunnen. Lønngrunn som fiskeplass mistet vi i 2018. MOWI har kastet sine øyne på Melstein som er fiskeplass og i tillegg fredet område. Statsforvalteren har satt en foreløpig stopper.

Videre viser forskning at lukkede anlegg gir bedre fiskehelse, null lus og null utslipp. Og bruk av rensefisk for avlusing opphører. Selv deler av næringa innrømmer at de må gå over til lukkede anlegg for å kunne vokse i framtid. Men det må kommunal styring til også!

Og næringsmessig vil kommunen kunne få nye arbeidsplasser. Slammet fra lukkede anlegg skal føres i land og foredles til f.eks. gjødsel og energi. Spesielt er fosfor-komponenten i slammet verdifull å gjenvinne. Det går i dag tapt. Fosfor er en begrenset ressurs på verdensbasis.

Mer informasjon er samlet på denne FaceBook siden for “Miljøvennlig havbruk I Ørland kommune”: https://www.facebook.com/groups/1811210678982846

Om underskriftene: Det er viktig å få fram din tilhørighet til Ørland kommune (fastboende, hytteeier, hyppig besøkende, fritidsfisker osv.)

Denne kampanjen er partipolitisk uavhengig, men du oppfordres til å vurdere å stemme på et parti som har “krav om lukkede/utslippsfrie anlegg” i partiprogrammet.

Men kampanjen vil gå lengre enn til lokalvalget for å vise at kravet gjelder arbeidet med ny arealplan i Ørland kommune som nettopp er startet. Der vil kampanjen være basis for bl.a. Innspill og seinere høringsuttalelser knyttet til ny arealplan.

Med vennlig hilsen
Knut Hellesvik
(initiativtaker og talsperson)Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

27 underskrifter hittil!

Opprettet av
Knut Hellesvik
05.09.2023
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad