Krav om ekstraordinært årsmøte i Oppsal Basket

Krav om ekstraordinært årsmøte i Oppsal Basket


Til: Oppsal Basket

Ved å skrive under på dette oppropet er du med på å kreve at det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte i Oppsal Basket.

Underskriftene er ikke synlige for andre på denne siden og blir ikke forelagt styret, men listen vil bli levert til Oslo Idrettskrets for verifisering før krav om ekstraordinært årsmøte sendes til styret.

Kun stemmeberettigede underskrifter teller i underskriftskampanjen.

Skal underskriften din telle ved innsending må du:
• Være innmeldt og registrert som medlem i Oppsal Basket før 20. juli 2023
• Ha betalt medlemskontingenten før 20. juli 2023

Til det ekstraordinære årsmøtet ønsker vi å føre opp følgende saker:

1. Kontrollutvalgets redegjørelse
2. Nytt valg av styret.

Vi vil kreve at avstemmingene blir gjort skriftlig

Mistilliten er basert på varslingssaker, stor bekymring rundt klubbens økonomi og manglende dokumentasjon til kontrollutvalget.

Vi vil stille med forslag til kandidater til nytt styret, men vi oppfordrer flest mulig til å melde seg til valg.

Lovgrunnlag for å kreve ekstraordinært årsmøte:
Ifølge NIFs lov § 2-19. Ekstraordinært årsmøte/ting, punkt 1c, kan det kreves at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte hvis det kommer skriftlig krav fra minst 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
For å ha stemmerett må man fylle 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og betalt medlemskontingent.

Bakgrunn:

• Klubbens unge spillere ble rekruttert til å komme på årsmøtet hvor de ble instruert til hva de skulle stemme etter signal fra sin trener som selv ikke hadde stemmerett. Der satt det spillere på 14-15 år som ikke engang visste hva man snakket om eller hva de skulle stemme på. De kikket på treneren og ventet til han ga tegnene som betydde at de skulle stemme for eller imot. Det er umoralsk at en trener uten stemmeberettiget gir tegn til hva andre skal stemme på.

• Flere medlemmer var på årsmøtet bekymret over hvilken konsekvens det ville ha for klubbens regnskapsførsel og økonomistyring ved å stemme på alternativet som ikke hadde økonomisk bakgrunn, men påtroppende styreleder forsikret årsmøtet om at han kunne regnskap så det ikke ville bli ett problem. Det første det nye styret gjorde var å engasjere ekstern regnskapsfører noe som vil påføre klubben store ekstrakostnader som ikke er i budsjettet. Vi mener dette er å føre årsmøtet bak lyset.

• Kontrollkomiteen får ikke tilsendt dokumentasjonen de etterspør og får dermed ikke gjort jobben de er satt til å gjøre.

• Klubbens medlemmer som har bedt om å få tilsendt styreprotokollene har ikke mottatt disse.

• Så vidt vi har forstått er det ikke sendt ut faktura til medlemmene for Skøvde Cup utover depositumet. Det vil i tilfelle påføre klubben et stort økonomisk tap og vitner om liten kontroll over klubbens økonomi.

• Varslingssaker som er sendt inn har blitt bagatellisert av styret og er dermed ikke tatt tak i.

Signeres av: Medlemmene i Oppsal Basket


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

21.09.2023

Krav om ekstraordinært årsmøte ble i dag oversendt til styret.
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

57 underskrifter hittil!

Kategori
Sport
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad